Spring naar inhoud

Laat de aarde juichen

In het boek ‘Laat de aarde juichen’; duurzaam beheer van de schepping staat een belangrijke vraag centraal: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de aarde een bewoonbare plek blijft of weer wordt, niet alleen voor de mensen, maar voor alle levende wezens op aarde. Met deze vraag heeft het boek een positieve insteek, namelijk dat het kan. De vraag is hoe en of er vanuit de traditie van het christelijk geloof hier een antwoord op kan worden geformuleerd en een nieuw handelingsperspectief kan worden ontwikkeld.

Hiervoor worden drie basisideeën gepresenteerd:

  1. De idee van dragende grond, God als schepper en onderhouder van deze wereld.
  2. De idee van menselijke participatie in de ontwikkeling van het geschapene met inachtneming van gegeven structuren en daarin besloten normativiteit.
  3. De idee van een noodzaak tot transformatie, een verandering van hart en denken.

Theorie en praktijk

In het eerste deel van het boek wordt in vier bijdrages van verschillende auteurs deze ideeën verder filosofisch en theologisch uitgewerkt. Hierin staan de verhoudingen tussen mens, schepping en schepper centraal.

In het tweede deel van het boek wordt nagegaan hoe de politiek, de economie, de industrie, de landbouw, de handel (globalisering) eruit kan zien als de genoemde uitgewerkte basisideeën hierin worden opgenomen. In welke alternatieven voor de groei-economie komen we ze al tegen? Ook worden hier de spanningen die optreden in de praktijk duidelijk. Wat betekent het erkennen van de intrinsieke waarde van het dier voor de veeteelt? Hoe verhoudt zich dit tot het doden van dieren voor voedsel, maar ook tot de plicht om te zorgen voor dierenwelzijn?

Verrijking

Het boek neemt de lezer mee in dit soort vragen en is daarom uitermate geschikt om in groepsverband te lezen en te bespreken. De kaders die na elk deel opgenomen zijn brengen de materie dichterbij de dagelijkse praktijk van de lezer.

Het is een prima boek om kennis te maken met het thema geloof en duurzaamheid. Op een enkel moeilijk woord of zinsnede na zijn de betogen goed te volgen. Mensen die al langer met het onderwerp bezig zijn, zullen in het eerste deel niet zoveel nieuwe inzichten aantreffen. Maar door de combinatie met het tweede deel kan het boek ook voor hun een verrijking zijn voor de gedachtenvorming.

Info

Laat de aarde juichen. Duurzaam beheer van de schepping.
Redactie: Henk Jochemsen en Jan van der Stoep
Buijten & Schipperheijn Motief – Amsterdam, 2023
U kunt het boek hier bestellen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *