Spring naar inhoud

International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die een plan heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien. “Het is heel indrukwekkend om te zien wat gebed heeft uitgewerkt in de strijd tegen moderne slavernij.” Dat zegt Merel van der Ven, church mobiliser bij IJM Nederland. Ontdek wat de kerk kan betekenen in het gevecht tegen slavernij!
Lees meer op International Justice Mission

Daan Savert is vanaf deze maand inhoudelijk projectcoördinator van de Laudato Si’ Alliantie Nederland. Hij zal katholiek Nederland uitdagen zich te verbinden aan God, de aarde en de medemens om samen te zorgen voor ons gemeenschappelijk huis en een duurzame en rechtvaardige samenleving.
...lees verder "Daan Savert coördinator Laudato Si’ Alliantie"

VerduurSamen met Franciscus is de titel van een boek van Corinne Groenendijk. Verduurzamen is nodig, maar hoe doe je dat? Corinne Groenendijk ging te rade bij Franciscus van Assisi die uitnodigde tot kwetsbaar, betrokken, vredevol, eenvoudig en vooral vreugdevol leven. Met deze thema’s ontwikkelde ze een groene en geïnspireerde leefstijl voor nu.
Lees verder op www.groenekerken.nl

Voor collega’s en andere groepsleiders biedt Corinne het project ‘VerduurSamen met Franciscus’ aan, waarin na een introductiedag de ervaringen met de cursus worden verzameld en via een website ervaringen met geïnspireerd verduurSamen worden uitgewisseld. ...lees verder "VerduurSamen met Franciscus"

De Nederlandse groene sector kan wel wat kleur gebruiken. Marrigt van der Valk heeft als persoonlijke missie om de natuurwereld diverser en inclusiever te maken. ‘Wandelen in de natuur op zondag is nu nog vooral iets voor witte, hoger opgeleide mensen.’
Zullen wij ook eens iemand anders uit wandelen meenemen?
Lees een interview met Marrigt op www.ivn.nl

Op 17 augustus 2022 organiseerden het URI, United Religions Initiative, een webinar dat deelnemers uit verschillende URI-regio's, Afrika, Azië, Europa en Latijns-Amerika samenbracht om de rol van religie in vredesopbouw en ontwikkeling te onderzoeken en te bespreken. Tegenwoordig ervaren sommige gemeenschappen nog steeds religieus en cultureel gemotiveerd geweld.
Sinds haar oprichting in 1995 heeft URI zich gericht op het verenigen van religies, culturen en inheemse tradities om vrede en harmonie in de wereld te herstellen.
Bekijk het webinar of lees het verslag op www.uri.org
(bovenin de pagina zit de mogelijkheid om de tekst in het Nederlands te vertalen)

Tussen 31 augustus en 8 september komt het hoogste bestuursorgaan van de Wereldraad van Kerken (WCC) naar Karlsruhe. Tijdens de Assemblee komen alle lidkerken van de Wereldraad samen om te vieren en overleggen met elkaar, dit jaar met extra aandacht voor het thema ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’.
Lees het programma, blogs, de slotverklaring en veel meer op www.raadvankerken.nl

De opvang van vluchtelingen in Nederland is meer dan tentenkampen voor de deur van AZC Ter Apel. Jan de Beer organiseerde een informatieavond in Zwolle om u mee te nemen in wat opvang ook kan zijn. Op deze avond informeren wij u hoe we op een humane wijze vluchtelingen welkom kunnen heten en hoe Nederlanders en vluchtelingen er voor elkaar kunnen zijn. Met bijdragen onder andere van Awraham Soetendorp, Stichting Takecarebnb en Stichting Nidos. ...lees verder "Vluchtelingen opvangen"

PerspectieF, de jongerenafdeling van de ChristenUnie, spreekt zich duidelijk uit tegen het asielbeleid van de regering zoals het geformuleerd is in de Kamerbrief over besluitvorming opvangcrisis van 26-08-22. Het struikelblok zit in: "Het kabinet acht het in de huidige situatie niet verantwoord om visa aan gezinsleden af te geven, terwijl hun huisvesting niet binnen afzienbare tijd is gegarandeerd." Voorwaarde voor een visum is de beschikbaarheid van een passende woning.
Lees meer op Katholiek Nieuwsblad

Just Enough helpt je meewerken aan een eerlijke en duurzame wereld door

Just Enough is een nieuwe beweging die voortkomt uit Genoeg om te leven en Ethical Consumer. Met deze beweging willen de oprichters mensen concrete handvatten geven waarmee ze, door hun consumptiekeuzes, meewerken aan een eerlijkere en duurzamere wereld. De fondsenwervingsacties hebben in korte tijd al enkele duizenden euro's opgeleverd, wat geweldig is! Een heel mooi begin! Beweeg je mee?
Kijk verder op www.justenough.nl.