subscribe to the RSS Feed

Internationale bronnen

Spirituele groepen met activiteiten op het gebied van duurzame omgang met de schepping. Dat kan gaan over armoede, voedsel, landrechten, consumptie, grondstoffen, vervuiling, klimaatverandering en solidariteit.

Organisaties

Broederlijk delen: Wereldwijd wordt strijd gestreden om grond. De controle komt steeds meer in handen van een kleine groep machtige spelers. Wij staat stil bij de wereldwijde tendens en verkennen nieuwe, meer solidaire manieren om grond te beheren. Zodat deze in de eerste plaats ten dienste staat van de hele samenleving.

Brot für die Welt:

Climate Action Network: CAN is a network of NGOs working on climate change from around the world. These members are autonomous and independent. Many of these members have their own forms of organization and their own national or regional rules.
Dichter bij huis: Climate Action Network Europe.

Ecological Buddhism: Boeddhistische omgang met elkaar en de planeet.

European Christian Environmental Network (ECEN):

Global Catholic Climate Movement: Een wereldwijd netwerk van meer dan 650 Katholieke organisaties. Zij werken aan zorg voor de schepping door de klimaatveranderingen te keren.
Organisaties die zich aan willen sluiten zijn welkom!

Global Ethics Netw0rk: een mondiaal netwerk van mensen en organisaties met belangstelling voor verschillende gebieden van de toegepaste ethiek. De website Globethics.net biedt toegang tot een groot aantal bronnen. Het netwerk faciliteert onderzoek, samenwerking, ontmoetingen en de uitwisseling van kennis. Ondermeer over ecotheology, ethics and climate change.

Green Faith: inspiring, educating and mobilizing people of diverse religious backgrounds for environmental leadership.

ifees: eco-islam

Pax Christi: Internationale vredesbeweging · BE · DE · NL

Armoede

…….

Correcties en aanvullingen zijn altijd welkom!

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)