Spring naar inhoud

l_CSClimate Stewards is het klimaatprogramma van A Rocha. Je kunt via Climate Stewards geld doneren om bomen aan te laten planten. In samenwerking met A Rocha Ghana. Zo help je mee om klimaatverandering te verzachten en draag je bij aan biodiversiteit en de leefomstandigheden van de lokale bevolking.

Climate Stewards heeft een nieuwe website met de nodige informatie: www.climatestewards.nl.

'Stad in bloei': een nieuw themapakket voor kerken en (bijbelstudie)groepen over zorgen voor de schepping. Met dit digitale themapakket draagt A Rocha uit dat natuurbehoud voor iedereen is weggelegd.

In dit themapakket vind je een preekschets van predikant en natuurkenner Jeroen Sytsma, gespreksvragen, liederen, gebeden, praktische tips en twee bijbehorende powerpoints. Nu gratis te downloaden via de website van A Rocha.

logoARocha2Voor de tweede keer komt A Rocha met een prachtig themapakket: Stad in bloei.

Aan de hand van dit pakket kunnen kerken en (bijbelstudie)groepen zich verdiepen in de relatie tussen geloof en de zorg voor de schepping. Dat kan bijvoorbeeld goed in het voorjaar.

De inhoud van dit pakket sluit mooi aan op een campagne als ‘Beleef de lente’.

Kijk verder op www.arocha.org.

Van der Stoep is lector Religie in Media en Publieke Ruimte aan de Christelijke Hogeschool Ede en docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij volgt John Smits op, die zich na negen jaar bestuurslidmaatschap nu op andere taken binnen A Rocha gaat richten.

Jan: ,,Ik wil me als voorzitter van A Rocha de komende jaren graag inzetten om de betrokkenheid van christenen bij de zorg voor de schepping verder te vergroten''. Jan trad ruim een jaar geleden aan als bestuurslid van A Rocha.

Volg Jan op Twitter.