Spring naar inhoud

Ook in het Boeddhisme is er aandacht voor duurzame omgang met de schepping. De nadruk ligt in het boeddhisme niet zozeer op belangenbehartiging, optreden op het politiek toneel of het willen beïnvloedden van de politiek. Het draait meer om je persoonlijke instelling: beseffen dat je deel bent van ál het leven, van alles dat is. Naar aanleiding van het overlijden van de zenmeester Thich Nhat Hanh heeft de redactie aan de Stichting Leven in Aandacht gevraagd om een artikel over de betekenis van Thich, en van het boeddhisme, voor onze omgang met de Aarde. Dharmaleraar in de traditie van Thich Nhat Hanh, Look Hulshoff Pol, heeft gereageerd:

• lees meer "Boeddhist Thich Nhat Hanh overleden"