Spring naar inhoud

listenandprosper.com

De Vietnamese boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh, overleden in 2022, gaf een mindful antwoord op ervaringen van oorlog en terrorisme. Geformuleerd naar aanleiding van zijn inzet voor vrede in Vietnam en nog steeds van blijvende waarde.
In het Boeddhistisch Dagblad staat een mooie samenvatting van zijn antwoord.

Ook in het Boeddhisme is er aandacht voor duurzame omgang met de schepping. De nadruk ligt in het boeddhisme niet zozeer op belangenbehartiging, optreden op het politiek toneel of het willen beïnvloedden van de politiek. Het draait meer om je persoonlijke instelling: beseffen dat je deel bent van ál het leven, van alles dat is. Naar aanleiding van het overlijden van de zenmeester Thich Nhat Hanh heeft de redactie aan de Stichting Leven in Aandacht gevraagd om een artikel over de betekenis van Thich, en van het boeddhisme, voor onze omgang met de Aarde. Dharmaleraar in de traditie van Thich Nhat Hanh, Look Hulshoff Pol, heeft gereageerd:

lees verder "Boeddhist Thich Nhat Hanh overleden"