Spring naar inhoud

- van werkgroep naar samenwerkingsverband -

De Laudato Sí Werkgroep Nederland, een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), promoot sinds de publicatie van Laudato Sí (2015) de visie van paus Franciscus op “integrale duurzaamheid” in de Nederlandse kerk en samenleving. lees verder "Laudato Sí Alliantie Nederland"

Op 11 maart werden bij negen Groningse kerken en geloofsgemeenschappen ‘Tuiny Forests’ bezorgd: een pakket met inheemse bomen, kruiden en struiken voor een tuin van 6 m2. In de dagen erop zijn de kerken aan de slag met de aanplant, met behulp van IVN Natuureducatie. De kerken krijgen de Tuiny Forests cadeau van Klimaatadaptatie Groningen na een oproep van oecumenische denktank Groen Geloven Groningen. lees verder "Groene kerktuinen"

Beeld: Anke Knapper

God zien in de natuur, daar schreef André Zwartbol over in een serie voor het Nederlands Dagblad. Hij vroeg zich af hoe een protestant, een jood, een katholieke en een moslim daarnaar kijken? Zijn er vooral overeenkomsten, of toch ook verschillen? Met alle vier liep hij een stukje van het ‘Pelgrimspad’ – een lange-afstandswandeling van Amsterdam naar Maastricht. De gesprekswandelingen leverden vier mooie verhalen op. U kunt ze lezen via onderstaande linkjes.

Marjolein Tiemens-Hulscher
Moshe Godsac
Jawad el Amrani
Embert Messelink

 

 

Roderick Vonhögen spreekt Marjolein Tiemens over geloof en duurzaamheid.
Via NPOstart - 25 min.
Foto: Roderick Vonhögen

Een aantal weken werd ik door Roderick Vonhögen gevraagd of ik mee wilde werken aan een aflevering van zijn serie Roderick zoekt licht. Al fietsend door Nederland is hij ‘op zoek naar licht en hoopgevende initiatieven, in een wereld die de afgelopen maanden door corona ingrijpend is veranderd. Hij wilde ook graag een aflevering maken over geloof en duurzaamheid en was zodoende bij Groen Geloven uitgekomen. De uitzending was 31 oktober 2020. Zie hier het resultaat.

Vijf jaar geleden verscheen de encycliek Laudato si', waarin paus Franciscus schrijft over de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis. Voor katholiekleven.nl werd Marjolein Tiemens-Hulscher uit Driebergen geïnterviewd. Ze vertelt dat ze erg blij was met de encycliek. Hij gaf haar woorden wat ze al zo lang probeerde te vertellen. Ze gebruikt de encycliek nu dankbaar als kapstok voor lezingen over Groen Geloven die ze in het land verzorgt.

Bekijk hier de video.

‘We willen samen christenen in beweging zetten voor Gods schepping’

Tot en met maandag 10 juni kunt u uw kaarten
met maximale korting (€ 11,00) bestellen!

GroenGelovig en GroeneKerkenactie gaan nauw samenwerken om een groene beweging onder christenen in Nederland verder op gang te brengen. Met het evenement Groen Geloven op 5 oktober willen de initiatiefnemers christenen en geloofsgemeenschappen laten ontdekken wat de volgende stap is naar een duurzame levensstijl. Hanna van der Horst, projectleider van Groen Geloven: ‘We willen samen christenen een nieuw perspectief bieden op Gods schepping.’ lees verder "Eén christelijke duurzame beweging"