Spring naar inhoud

Tijdens de kabinetsformatie zullen op elk moment van de dag mensen waken voor de klimaat- en ecologische crisis. De klimaatwakers waken vanwege de slachtoffers die nu al vallen, ze waken omdat er belangrijke beslissingen genomen gaan worden en omdat het noodzakelijk is dat er nu actief klimaatbeleid komt.

Waak je mee? lees verder "De klimaatwakers"