Spring naar inhoud

De Keniaanse bisschoppen hebben een voor Afrika symbolisch belangrijke oproep gelanceerd. Daarin vragen ze dat de natuurlijke hulpbronnen van hun land allereerst de lokale gemeenschappen ten goede zouden komen. Tegelijk dringen zij aan op een betere bescherming van de rechten van die gemeenschappen tegenover multinationale ondernemingen. ...lees verder "Bisschoppen voor herverdeling grondstoffen"

Kerken hebben op klimaatgebied dit najaar laten zien wat ze in hun mars hebben. De ‘Klimaatpelgrimage’ die van 30 september tot 11 oktober door Nederland liep, was zonder kerken nauwelijks mogelijk geweest. Groene Kerken en Vastenactie hadden het Nederlandse gedeelte van de tocht georganiseerd. Nog voor de zomer hadden tientallen kerken en twee moskeeën op de route zich bereid verklaard de internationale groep klimaatpelgrims onderdak te bieden. ...lees verder "Klimaatpelgrimage goed verlopen"

Het behoud van de schepping en de bescherming van het menselijk leven is een essentiële plicht in het christelijk leven en geen bijkomstigheid. Dat staat in een nieuw document van 227 pagina’s dat het Vaticaan presenteerde op 18 juni 2020. Titel is "Journeying Towards Care for Our Common Home", vertaald: ‘Op weg naar de zorg voor voor het gemeenschappelijke huis’. ...lees verder "Het Vaticaan over integrale ecologie"

In november werd het eerste exemplaar van het boekje “Geloofwaardig beleggen” overhandigd aan mw. Carla Dik – Faber van de Christenunie. Met deze handreiking willen de auteurs de lokale kerken, kloosters en kerkelijke instellingen motiveren om hun vermogen in te zetten zodat dit past bij hun maatschappelijke doelstellingen. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe zij kunnen komen tot verantwoord en duurzaam vermogensbeheer dat ook financieel verantwoord is. ...lees verder "Geloofwaardig beleggen"

In 2015 bracht paus Franciscus zijn encycliek Laudato Si' uit. Deze Wees Geprezen, met als ondertitel, over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, gaat over een belangrijk onderdeel van de schepping: de Aarde.

Zie de website van de Laudato Si' werkgroep, laudato-si.nl.

Er is een Nederlandse versie en een Vlaamse vertaling beschikbaar.

GroenGelovigGroenGelovig is een evenement op vrijdag 3 juni. Christenen komen in beweging voor de zorg voor ons gemeenschappelijk huis: Gods schepping. Door inspiratie, bemoediging, nieuwe samenwerkingen en heel veel actie brengen we duurzame initiatieven en ‘groene agenda’s’ in de volgende versnelling.
Kijk verder op GroenGelovig.nl.

logo-NADHet Netzwerk Afrika Deutschland, de Duitse tak van het Africa Europe Faith and Justice Network, heeft negen meditaties gemaakt bij de encycliek Laudato Si. Hierin komen steeds verschillende onderwerpen aan de orde. De Commissie Missionaire Beweging Religieuzen liet ze in het Nederlands vertalen.

Lees meer op laudato-si.nl

logo-KL15-1Twee aansluitende wandelroutes in het 5e weekend van de klimaatloop 2015:
··· zaterdag 14-11: Heerlen → Rolduc
··· zondag 15-11: Rolduc → Vaalserberg

Bekijk de etappes en bijbehorende informatie op www.klimaatloop.nl en meld je aan.