Spring naar inhoud

Net zoals altijd heeft ook dit jaar Micha Zondag, 15 oktober, een actueel thema: 'Thuis op plekken zonder hoop'. In de actualiteiten van hitte, droogte, overstromingen en de gevolgen daarvan, bosbranden, honger, verwoesting, wordt het pijnlijk zichtbaar dat steeds meer mensen de hoop verliezen dat er nog een toekomst is op de plek waar zij wonen. Ze vluchten naar andere plekken en soms zelfs naar andere landen in wanhopige pogingen om te overleven. Maar waar kunnen zij naartoe?

Met het nieuwe kerkenpakket over klimaatrechtvaardigheidvan Micha Nederland kun je een themadienst of thema-avond organiseren met jouw gemeente of parochie. Het is een mooi vooruitzicht om hier op 15 oktober 2023 met meer dan duizend kerken bij stil te staan; om samen te zingen, te bidden, te rouwen, te hopen en elkaar aan te vuren om onze naasten lief te hebben, dichtbij én ver weg. Uiteraard kun je het kerkenpakket ook gebruiken voor een ander moment of met een ander gezelschap.

Kerken kunnen komend schooljaar jongeren afvaardigen voor de Jona Jaaropleiding. De Laudato Si’ Alliantie Nederland en Micha Nederland leiden twaalf jongeren op tot groene rolmodellen in hun eigen omgeving. Met als belangrijk doel om het thema klimaatverandering bespreekbaar maken in de kerk.
Solliciteren vóór 1 juni 2023.

Schrijvers voor Gerechtigheid komt met een nieuwe cd met liederen over de schepping. Tijdens de New Wine Zomerconferentie 2023 brengt het schrijverscollectief een online album uit, inclusief videoclips en een boek. Hiermee geven de liedschrijvers woorden aan de veranderende aarde en de gevolgen daarvan voor alles wat leeft. ‘We willen liederen schrijven die de schoonheid en de kwetsbaarheid van de schepping bezingen. En liederen die het verlangen oproepen om voor haar te zorgen.’ lees verder "Schrijvers voor Gerechtigheid"

, geen nieuwe olie- en gasprojecten meer en ontwikkelingslanden compenseren voor schade en verlies.

Een brede groep aan christelijke organisaties en ruim 270 christelijk leiders hebben vandaag, op Wereldarmoededag, een brief gestuurd aan politici die zich verbonden voelen met het christelijk geloof. Zij roepen de politici op om zich in te zetten dat
Nederland in 2030 klimaatneutraal is, om geen nieuwe olie- en gasprojecten meer te starten en om ontwikkelingslanden te compenseren voor schade en verlies. lees verder "Dringende oproep aan christelijke politici: Nederland klimaatneutraal in 2030"

Meer dan 80% van de kerkelijke jongeren maakt zich grote zorgen over klimaatverandering. Ook vinden de jongeren dat er binnen de kerk te weinig over klimaatverandering gesproken wordt. Dat blijkt uit het Jongerenonderzoek dat is uitgevoerd onder Nederlandse christelijke jongeren van 15 tot en met 25 jaar waarvan 92% minstens één keer per maand naar de kerk gaat. lees verder "Christelijke jongeren over klimaatverandering"

2

Bij het verduurzamen van je leven komt veel kijken. Er zijn 101 mogelijkheden om aan de slag te gaan. In de Duurzame Bucketlist app vind je de belangrijkste. Ga ermee aan de slag en maak duurzame stappen, alleen of met elkaar.
Deze app is een gezamenlijk initiatief van vijf christelijke organisaties. Op tal van manieren helpen ze kerken en christenen om beter te zorgen voor de schepping, om daadwerkelijk nieuwe keuzes te gaan maken.
Lees meer »

Op 28 en 29 mei brengt GroenGelovig christenen en kerken bij elkaar om onder het thema ‘Aarden’ te praten over onze verhouding tot de aarde. ‘De relatie met onze leefomgeving is ontaard’, aldus projectleider Carla Dik-Faber. ‘We putten de aarde uit en buiten mensen uit.
Tijdens het online evenement GroenGelovig onderzoeken we samen hoe herstel mogelijk is. lees verder "GroenGelovig zet herstel van relatie met aarde centraal"