Spring naar inhoud

logo_MichaNLDe Noach Coalitie, het drie jaar geleden ontstane samenwerkingsverband van organisaties en groepen op het gebied van milieu en kerken, dreigde dit jaar na een veelbelovende start te worden opgeheven. Na overleg tussen enkele betrokkenen werd er een nieuw onderdak gevonden – bij Micha Nederland. Daarbinnen zal via een onderdeel ecologische gerechtigheid de aandacht voor duurzaamheid en milieu worden versterkt. Wat dat in de praktijk gaat inhouden, blijkt uit het beschikbaar komen van toerustingsmateriaal in de vorm van scheppings-kerkenpakketten.

Bron: www.groenekerken.nl