Spring naar inhoud

Roderick VonhögenRoderick zoekt licht is de naam van de tv-serie van Roderick Vonhögen, uitgezonden door KRO·NCRV. Deze aflevering is niet speciaal gemaakt voor dierendag maar is wel passend voor 4 oktober. Want Roderick verdiept zich hier in het vegetarisch eten bij de zusters Clarissen in Megen.
Kijk verder »

In de Groene Bijbel zijn teksten over natuur en duurzaamheid groen gemarkeerd. Maar waarom is de ene vers wel groen en het andere niet? Hans Schravesande, Secretaris van de Stichting ter bevordering van het onderwijs in de Judaistiek (SBWOJ), en lid van de projectgroep ‘Theologie, Kerk en Duurzaamheid van de Raad van Kerken’ vroeg zich dit af. "Lezen we zo niet onze eigen ideële en ideologische keuzes in in de tekst?" Lees meer hierover in zijn blog op de website van de Protestantse Theologische Universiteit.

Sinds 17 januari gebruikt de Raad van Kerken een nieuwe website. De site oogt fris, ruim en vol. Er wordt nog hard aan gewerkt.
De informatie betreft allereerst het nieuws vanuit de oecumene op het vlak van samenleving, kerk en geloof. ...lees verder "Nieuwe website Raad van Kerken"

In het vakblad Met Andere Woorden staat een column van theologe Dr. Trees van Montvoort. Zij is de auteur van het boek Groene Theologie. De woorden uit Hosea 4:3 lijken rechtstreeks betrekking te hebben op de ecologische crisis van onze tijd.

U kunt haar tekst lezen bij het Nederlands Bijbelgenootschap.
Of, via ISSUU, in de hele editie van Met Andere Woorden.

De meningen verschillen over deze vraag. U kunt online de tekst van Genesis 9 nalezen.
In verband met de afgelopen Michazondag kwam deze tekst voorbij in een artikel van Prof. dr. Gert Kwakkel "Genesis 9: na ons (g)een zondvloed?". Nu geven Dr. Hans Schravesande en Prof. dr. Klaas Spronk hun visie op "Beschrijft Genesis 9 een klimaatverbond?".

De nieuwe brochure in de reeks Oecumenische Bezinning is uit. Van God is de aarde en al wat daar leeft verkent waarom duurzaamheid tot het hart van kerk en geloof behoort. In deze tijd van klimaatverandering, plastic soep en bedreiging van de soortenrijkdom, een must-read!

Lees meer over de brochure, de bijbehorende leeswijzer en de bestelmogelijkheden op www.raadvankerken.nl.

De website van de Raad wordt nu verbouwd. Daarom:
Of download hier de brochure Van God is de Aarde.
Of download hier de leeswijzer Van God is de Aarde.

Dit voorjaar verscheen het boek ‘Groene theologie’ van Trees van Montfoort. Het is het meest omvangrijke boek (320 pagina’s) over dit thema in het Nederlandse taalgebied tot nu toe. Het verdient om verschillende redenen goede aandacht: door de aansluiting bij de actualiteit, de keuze van de subthema’s, de overzichtelijkheid van inhoud en de brede toegankelijkheid van het boek door haar taalgebruik.
Trees van Montfoort is theologe en heeft een ruime ervaring als gemeentepredikant en in journalistiek functies. Vanuit haar biografie heeft zij zowel kennis van het Rooms-Katholieke als het Protestantse kerkelijke veld. In die zin is het ook een oecumenisch boek.

...lees verder "Groene theologie"

Marleen Stelling ontmoet theoloog en auteur Trees van Montfoort naar aanleiding van haar onlangs verschenen boek 'Groene Theologie'. De uitzending van het gesprek was op 11 augustus.
Trees vraagt om de verhouding God - mens - schepping opnieuw te bekijken.
U kunt de ontmoeting terugkijken bij de EO.