Spring naar inhoud

Dier & Evangelie (2020) is het eerste boek op de Nederlandse markt dat expliciet ingaat op dierenrechten vanuit christelijk-theologisch perspectief. Maaike Hartog, Sandra Hermanus-Schröder en Nienke van Ittersum ontsluiten het gedachtegoed van de Britse christen en theoloog, Andrew Linzey. Linzey schreef 'Animal Gospel' (1998) en 'Christianity and the rights of animals' (2016). De auteurs dagen de lezer uit om ook dieren op te nemen in de morele cirkel van christelijk geloven, denken en handelen. In zeven hoofdstukken gaan ze in op vraagstukken als ‘mensen, dieren en de ziel’, ‘rentmeesterschap en leiderschap’, ‘dierenwelzijn en dierenrechten’.
Verkrijgbaar, ook digitaal, bij veganchurch.nl