Spring naar inhoud

Tussen 31 augustus en 8 september komt het hoogste bestuursorgaan van de Wereldraad van Kerken (WCC) naar Karlsruhe. Tijdens de Assemblee komen alle lidkerken van de Wereldraad samen om te vieren en overleggen met elkaar, dit jaar met extra aandacht voor het thema ‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’.
Lees het programma, blogs, de slotverklaring en veel meer op www.raadvankerken.nl

Op 13 mei sprak prof. dr. Peter Nissen, theoloog en kerkhistoricus, de jaarlijkse oecumenelezing uit in De Geertekerk te Utrecht. In aanloop naar de komende Assemblee van de Wereldraad van Kerken, gaat het over samenwerken, een gewonde wereld, liefde en verzoening.
Laat u inspireren door "Gedreven door de liefde".
© foto: www.remonstranten.nl

Afgelopen zomer kwamen 52 vertegenwoordigers uit allerlei kerken en (inter)kerkelijke organisaties in het Duitse Wuppertal bijeen voor een vierdaagse conferentie over ecologie en geloof. Die werd georganiseerd door de Wereldraad van Kerken en een aantal Duitse organisaties, verwant of verbonden aan de Evangelische Kerk. Na afloop publiceerden ze een oproep, gericht op de wereldwijde oecumenische beweging. ‘Kairos voor de Schepping’ noemden ze die. De oproep eindigt in de aanbeveling aan de Wereldraad van kerken om vanaf 2021 een Decennium voor ‘Heling van de Schepping’ uit te roepen. De aanbevelingen, aan eigen achterban en oecumene, luiden in vertaling als volgt: lees verder "Kairos for Creation"