subscribe to the RSS Feed

Een dialoog over en met dieren

BarcinoHaanHoe wij omgaan met Gods schepping wordt onder meer concreet in onze omgang met dieren. Voor de verantwoording daarover tegenover God en mensen willen wij bij de Schrift te rade gaan. Als we bij het Nieuwe Testament daarop bevragen lijkt dat niet veel op te leveren. Des te meer is er in Tenach te vinden. En veel van wat we daar vinden mag als achtergrond in het Nieuwe Testament verondersteld worden. Lees meer »

Tweede Micha Monitor is uit

Micha Nederlandlogo_MichaNL wil met name christenen bewust maken van sociale en ecologische gerechtigheid. Micha Nl onderzocht of die bewustwording ook wordt verwezenlijkt in de kerkelijke praktijk. Deels wel, deels niet, zo blijkt uit de eerste Micha Monitor. Onder de titel “Rechtvaardigheid: waarom doen we dat (niet)?“, gaat de tweede Micha Monitor in op een daadwerkelijke rechtvaardige levensstijl.
Lees meer »

Stad in bloei

logoARocha2Voor de tweede keer komt A Rocha met een prachtig themapakket: Stad in bloei.

Aan de hand van dit pakket kunnen kerken en (bijbelstudie)groepen zich verdiepen in de relatie tussen geloof en de zorg voor de schepping. Dat kan bijvoorbeeld goed in het voorjaar.

De inhoud van dit pakket sluit mooi aan op een campagne als ‘Beleef de lente’.

Kijk verder op www.arocha.org.

Het boek van de natuur

In 2012 verscheen ‘Het boek van de natuur‘, samengesteld door Reinier Sonneveld en René Franssen. Een prachtige bundel vol verwondering en gedachtenspinsels over de schepping. Met bijdragen van o.a. Reinier van den Berg, Martine Vonk, Hilbrand Rozema en Eelco Fortuijn.

Te bestellen bij Buijten & Schipperhein.

Joodse leer al langer bezorgd om groenbehoud

Een artikel van Rabbijn mr. Drs. R. Evers
Kerken, die milieuvriendelijke maatregelen nemen, krijgen groene certificaten uitgereikt. Milieudiakens moeten de christelijk ecologische koers bewaken en  in rooms katholieke kringen is klimaatzorg al onderdeel van de theologische discussie. Maar de Joodse Wijzen hadden gelukkig al meer dan tweeduizend jaar geleden oog voor de omgevingsaspecten van het menselijk bestaan.
Lees meer in Joods Actueel

Duurzaam leesvoer rond de Kerstdagen

Voor wie tijdens de feestdagen tijd neemt om te lezen, is er in de afgelopen weken weer van alles verschenen. Lees meer »

David Suzuki en Thich Nhat Hanh

Zij praten in Canada over de ontwikkeling van het mondiale bewustzijn over de klimaatveranderingen. Lees meer »