subscribe to the RSS Feed

Stad in bloei

logoARocha2Voor de tweede keer komt A Rocha met een prachtig themapakket: Stad in bloei.

Aan de hand van dit pakket kunnen kerken en (bijbelstudie)groepen zich verdiepen in de relatie tussen geloof en de zorg voor de schepping. Dat kan bijvoorbeeld goed in het voorjaar.

De inhoud van dit pakket sluit mooi aan op een campagne als ‘Beleef de lente’.

Kijk verder op www.arocha.org.

Het boek van de natuur

In 2012 verscheen ‘Het boek van de natuur‘, samengesteld door Reinier Sonneveld en René Franssen. Een prachtige bundel vol verwondering en gedachtenspinsels over de schepping. Met bijdragen van o.a. Reinier van den Berg, Martine Vonk, Hilbrand Rozema en Eelco Fortuijn.

Te bestellen bij Buijten & Schipperhein.

Joodse leer al langer bezorgd om groenbehoud

Een artikel van Rabbijn mr. Drs. R. Evers
Kerken, die milieuvriendelijke maatregelen nemen, krijgen groene certificaten uitgereikt. Milieudiakens moeten de christelijk ecologische koers bewaken en  in rooms katholieke kringen is klimaatzorg al onderdeel van de theologische discussie. Maar de Joodse Wijzen hadden gelukkig al meer dan tweeduizend jaar geleden oog voor de omgevingsaspecten van het menselijk bestaan.
Lees meer in Joods Actueel

Duurzaam leesvoer rond de Kerstdagen

Voor wie tijdens de feestdagen tijd neemt om te lezen, is er in de afgelopen weken weer van alles verschenen. Lees meer »

David Suzuki en Thich Nhat Hanh

Zij praten in Canada over de ontwikkeling van het mondiale bewustzijn over de klimaatveranderingen. Lees meer »

Tijd voor een overstap?

Nog zoiets waar je (een beetje)  tijd voor nodig hebt – de overstap naar een eerlijke en duurzame bank. Eind juni verscheen de meest recente aflevering van de Eerlijke Bankwijzer. Deze geeft informatie geeft over het maatschappelijk verantwoord beleid van de Nederlandse banken.
U kunt ook nog heel even wachten – op weg naar de Dag van de Duurzaamheid gaat Urgenda hulp bieden aan overstappers.

Gepraktiseerde eerbied voor het leven

Column door Hans Bouma – april 2011

Over godsdienstvrijheid en ritueel slachten

Zijn er grenzen aan de godsdienstvrijheid? Een vraag die weer actueel is nu de Partij voor de Dieren, gesteund door een kamermeerderheid, een initiatiefwetsvoorstel heeft ingediend om het onverdoofde rituele slachten te verbieden. Lees meer »