Spring naar inhoud

Op de avond van 22 april gaf Herman Wijffels in de Maartenskerk in Doorn zijn visie op economie en maatschappij. In een volle kerk lieten de aanwezigen, onder andere door de vragen, duidelijk blijken zeer betrokken te zijn bij het onderwerp. De avond werd georganiseerd door de Protestantse Gemeente te Doorn. ...lees verder "Circulaire economie"

Zaterdag 16 maart werd in Utrecht een conferentie georganiseerd die de naam het meegekregen: ‘Geloven in klimatigen’. De bijeenkomst was georganiseerd door De Linker Wang (religiewerkgroep van GroenLinks), het Milieunetwerk van GroenLinks en Bureau de Helling (het wetenschappelijk bureau van GroenLinks).

Het doel van de middag was om vanuit diverse spirituele en religieuze stromingen van gedachten te wisselen over een inspirerende aanpak van de klimaatcrisis. De middag werd door Erica Meyers, hoofdredacteur van het blad de Helling, in goede banen geleid. ...lees verder "Geloven in Klimatigen"

 Door Gerard van Eck - maart 2013

GerardvEckIs duurzaamheid een nieuwe religie? Volgens Trouw-redacteuren Wilfred van de Poll en Lodewijk Dros heeft het er alle schijn van. In januari publiceerden zij in de zaterdagsbijlage Letter & Geest onder de titel Heilige plicht een kleine catechismus van het groene geloof. De catechismus die uit 13 vragen en antwoorden bestaat, is een compilatie van teksten van personen uit Trouws Duurzame Honderd.

De catechismus en het begeleidend commentaar van de twee redacteuren heeft heftige reacties opgeroepen. Alle reden voor Trouw om in samenwerking met cultuur- en congrescentrum Antropia voor- en tegenstanders van het ‘groene geloof’ bijeen te brengen. Op 6 maart gingen in Driebergen, voor een kleine honderd, vooral oudere bezoekers, Klaas van Egmond, Sylvain Ephimenco, Willem Schoonen en Lodewijk Dros met elkaar in debat. ...lees verder "Groene catechismus: een uit de hand gelopen grap?"

Halverwege Advent – de mooiste want meest hoopvolle tijd van het jaar – maakt mijn zaterdagkrant me attent op een interview dat Der Spiegel voerde met Dennis Meadows, één van de bekendste leden van de Club van Rome die met zijn rapport Limits to Growth veertig jaar geleden de Westerse wereld wakker schudde. Geen vrolijk stemmend interview, zo blijkt bij lezing op de website van het Duitse weekblad. ...lees verder "Donkere Dagen"

Geloof als groene factor

- door Hans Meek en Kees Tinga -
- eerder gepubliceerd in de Linker Wang -

Het milieuprobleem doet soms wat ‘versleten’ aan, maar de belangstelling is nog geen vijftig jaar oud. Historici wijzen meestal naar het jaar 1962 toen van de Amerikaanse zoöloge Rachel Carson het boek Silent Spring verscheen waarin zij de risico’s van het grootschalig gebruik van insecticiden beschreef. De naoorlogse welvaartsgroei eiste haar tol en de eerste onheilsprofeten kregen invloedrijk gezelschap met de Club van Rome. De oliecrisis zorgde voor een voelbare context. Zo maakte het milieuvraagstuk zijn entree.

Ook kerken zijn een rol gaan spelen in ecologische bewustwording.
Hoe heeft dat in Nederland vorm gekregen? En wat zien we er vandaag van terug? ...lees verder "Ecologie en kerk: opmerkzaam, langzaam, maar duurzaam"

Het European Environment Agency (EEA) heeft als taak om betrouwbare, objectieve informatie over het milieu te verstrekken. Zij vormen een belangrijke informatiebron voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling, aanname, invoering en evaluatie van milieubeleid, en voor het grote publiek.

Het EEA maak in ieder geval mooie filmpjes. ...lees verder "Europese milieu-informatie"

Duurzaam ondernemen is een praktisch werkboek voor organisatie en ondernemingen die willen werken aan interne milieuzorg en duurzaam ondernemen. Het geeft zicht op de betekenis van duurzaamheid vanuit bijbels perspectief en praktische handvaten om dit toe te passen in een bedrijf. ...lees verder "Praktisch boek ‘Duurzaam ondernemen’"

In februari is een herziene versie verschenen van 'Globalized Eco-Islam: A Survey of Global Islamic Environmentalism'.
Auteur van dit onderzoek is Anne Marieke Schwencke, promovenda 'sustainability and religion' aan het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen. ...lees verder "Eco-Islam"