subscribe to the RSS Feed

Bidden

Marjolein Tiemens-Hulscher, 19 maart 2020

Nu de ernst van het coronavirus tot ons doordringt blijken veel mensen bereid om het eigen belang opzij te zetten om kwetsbare groepen mensen te beschermen. Zou het niet een zegen zijn als we ook zo zouden doen als het gaat om de zorg voor ons gemeenschappelijk huis? Lees meer »

In stilte


Het nieuwe boek, maart 2015, van Jan-Hendrik Bakker gaat over een ontsnappingspoging. Onze samenleving dwingt ons in situaties die ongemakkelijk voelen. Bakker onderzoekt een route naar buiten, naar een ander leven. Het belangrijkste onderdeel van de routebeschrijving is stilte.
Lees meer »

Einde en nieuw begin

Herfst, november de laatste oogst wordt binnen gehaald. In de natuur  is het grote loslaten begonnen: kastanjes en noten vallen als nieuw begin op de aarde.

Loslaten om ruimte te geven aan nieuw leven. Tijd om stil te staan bij de gedachtenis aan overledenen. Met  lichtjes op een kerhof, kaarsen in een kerk, kruisjes en naambordjes die een speciale betekenis krijgen en met  symbolische schikkingen die in november passen bij de thema’s dankbaarheid en verbondenheid.

Op de website www.symbolischschikken.nl zijn veel  stemmige voorbeelden te vinden met seizoensmaterialen. De website, één van de groene websites vande Raad van Kerken, is vernieuwd en een voortzetting van de website www.liturgischbloemschikken.nl.

Zeg het met bloemen… ook in deze tijd van stil worden rond het einde en de ruimte voor een nieuwe begin.

Joodse leer al langer bezorgd om groenbehoud

Een artikel van Rabbijn mr. Drs. R. Evers
Kerken, die milieuvriendelijke maatregelen nemen, krijgen groene certificaten uitgereikt. Milieudiakens moeten de christelijk ecologische koers bewaken en  in rooms katholieke kringen is klimaatzorg al onderdeel van de theologische discussie. Maar de Joodse Wijzen hadden gelukkig al meer dan tweeduizend jaar geleden oog voor de omgevingsaspecten van het menselijk bestaan.
Lees meer in Joods Actueel

Wandelmaat, kloosterwandelingen

Wandelen en meedraaien in het kloosterritme, dat is de kern van de kloosterwandeling. Het is een rustgevende en spirituele combinatie. Een mooie manier om mensen te ontmoeten. Gastvrijheid bij een klooster is meer dan het krijgen van onderdak.

U kunt kiezen uit ongeveer 75 lange en korte wandelingen bij 30 kloosters in binnen- en buitenland. Het gaat altijd om volledig verzorgde arrangementen voor een kleine groep onder leiding van een gids.
Zie het programma van de Wandelmaat.