Spring naar inhoud

In Brabant is nog sprake van een rijk kloosterleven en daar kunt u getuige van zijn. Sinds 1 mei 2021 kunt u wandelen van klooster tot klooster over Ons Kloosterpad. Het is een route van 330 km langs maar liefst 50 (voormalige) kloosters en abdijen in oost Brabant. Het is mogelijk om de kloosters te bezoeken en soms kunt u daar ook overnachten. Op de website vindt u alle praktische informatie om uw eigen pelgrimage vorm te geven. ...lees verder "Ons Kloosterpad"

Pieter Grinwis, 16 maart 2021

De dagen van een politicus zitten vol, met als risico dat je jezelf geen tijd meer gunt om even een frisse neus te halen. Gelukkig heb ik kinderen die me wat dat betreft bij de les houden. Ik woon in Den Haag, een stad met prachtige parken, natuur én aan zee. Het is heerlijk om met ze uit te waaien op het strand, in de duinen, in de natuur. Een moment van vreugde en dankbaarheid voor het geschenk van de schepping. En een moment om te beseffen dat we de verantwoordelijkheid hebben om daar goed voor te zorgen. ...lees verder "Zorg voor de schepping en zorg voor elkaar gaan hand in hand"

"The economy of Francesco" maakt deel uit van het programma naar aanleiding van 5 jaar Laudato Si'.
Aanvankelijk was het de bedoeling om deze conferentie met jonge economen en ondernemers in het voorjaar te organiseren in Assisi. Door de coronacrisis werd het noodgedwongen uitgesteld. Nu gaat het programma online door.

Zie francescoeconomy.org.
Of het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede voor de Nederlandstalige slotverklaring.

De natuurwerkdag op 7 november 2020 gaat niet door, maar je kunt natuurlijk wel wat doen; in je eigen tuin of in de buurt. Op die manier kun je helpen om je eigen leefomgeving en die van een ander te vergroenen. Laat je inspireren door de website van de natuurwerkdag voor leuke projectjes en werkzaamheden om alleen of samen de biodiversiteit te verhogen.

‘Mijn oudste dochter werd geboren in een bovenwoning’ schrijft Groene-Kerken-spreker en NBG-eindredacteur Peter Siebe. ‘Toen ze een jaar of twee was, nam ik haar mee naar buiten. Aandachtig zette ze haar voetstapjes op het trottoir. Ze zag kleine zwarte beestjes lopen over de tegels en ik legde uit: ‘Dat zijn mieren, mooi he?’ Ze keek, zei niets, tilde haar schoentje op en voordat ik het kon verhinderen stampte ze een mier dood. ...lees verder "Groene NGB-bijbelleesroute voor 30 dagen"

Marijke de Bruijne, rouwkaart

Van de week ontvingen wij het bericht dat op 30 maart Marijke de Bruijne is overleden. Zij schreef vieringen voor de zeven scheppingsdagen die de basis vormen van de website scheppingvieren. Daarvoor zijn we (de webredacteuren van scheppingviering, kerk en milieu, en de Raad van Kerken) haar heel erg dankbaar. ...lees verder "Teruggekeerd als sterrenstof naar de aarde"

Afgelopen zomer kwamen 52 vertegenwoordigers uit allerlei kerken en (inter)kerkelijke organisaties in het Duitse Wuppertal bijeen voor een vierdaagse conferentie over ecologie en geloof. Die werd georganiseerd door de Wereldraad van Kerken en een aantal Duitse organisaties, verwant of verbonden aan de Evangelische Kerk. Na afloop publiceerden ze een oproep, gericht op de wereldwijde oecumenische beweging. ‘Kairos voor de Schepping’ noemden ze die. De oproep eindigt in de aanbeveling aan de Wereldraad van kerken om vanaf 2021 een Decennium voor ‘Heling van de Schepping’ uit te roepen. De aanbevelingen, aan eigen achterban en oecumene, luiden in vertaling als volgt: ...lees verder "Kairos for Creation"

De scheppingsperiode (1 sep t/m 4 okt) is de uitgelezen tijd om als kerk en gelovige de roeping om hoeders van Gods schepping te zijn te herbevestigen, te verdiepen en om te zetten in concrete daden. De situatie is urgent. De schepping wordt aan alle kanten bedreigd. De Aarde warmt op, het water wordt schaars, planten en dieren sterven uit, we putten de Aarde uit (Earth overschoot day viel dit jaar op 29 juli).

Ecokerk.be biedt liturgische handreikingen voor de scheppingsperiode die aansluiten bij het Lucasevangelie. De werkgroep Laudato Si' Nederland heeft dit materiaal aangepast aan de Nederlandse situatie. U kunt ook inspiratie putten uit het kerkenpakket "De regenboog: hoop voor mens en dier van Micha Nederland. En natuurlijk is er van alles te vinden op www.scheppingvieren.nl.

Het materiaal van ecokerk en Micha kunt u hieronder downloaden.

Aanbod voor liturgie-bezinning-gesprek - Scheppingsperiode 2019 NL

Kerkenpakket-Micha-Zondag-2019-1