subscribe to the RSS Feed

Debat

De schepping
Hoe gaat het eigenlijk met de schepping? Met de Aarde, de hemel, het water, de bodem, de planten, de dieren, en de mens? Toen God alles overzag, zag hij dat ‘het zeer goed was’, tov. Maar het bleef niet tov. Hoe kwam/komt dat? Dat is een vraag waarover we graag met u in debat gaan?

Oppervlakkig gezien ziet de schepping er nog prachtig uit. Maar wie beter kijkt ziet een onderdrukte en verwoeste aarde die kreunt en barensweeën lijdt (Laudato Si’). We zien dit in de klimaatcrisis, honger, tekorten aan grondstoffen en schoon drinkwater, snel afnemende biodiversiteit, opstapelend afval, vervuiling, onderdrukking, uitbuiting en wereldwijde epidemieën, vluchtelingen op zoek naar een veilige toekomst.

Het valt niet te ontkennen dat ‘de mens’ (of moeten we hier zeggen: een deel van de mensheid) niet respectvol met de schepping is omgegaan of omgaat.

Zorg voor de schepping
Al eeuwen zijn religies en levensbeschouwingen leidend in ons doen en laten, in onze normen en waarden, in ons samen leven. Ze kennen vele inzichten, voorschriften, wetten die onze cultuur maken en ons menselijk gedrag sturen.

Schort er dan iets aan die religies en levensbeschouwingen waardoor het toch mis gaat? Of is het de interpretatie ervan? Religies en levensbeschouwingen zijn immers dynamisch. Of moeten we ons afvragen in hoeverre wij ons nog laten leiden door deze levensbeschouwingen? Leven we ernaar? Of zijn er andere, sterkere, krachten werkzaam, die ons doen en laten in relatie tot de schepping bepalen?

Gaat u mee opzoek?
Laten we eens beginnen met het van gedachten wisselen over het mensbeeld;  over de plaats en de rol daarin van de mens in de schepping. Met een daaraan gerelateerde vraag: wie heeft er zeggenschap over de schepping? En hoe dan? Wat betekent dit voor de omgang met de Aarde, het water, de bodem en lucht, met de planten, de dieren en met elkaar? Hoe zou de samenleving eruit kunnen zien op grond van dat mensbeeld? Wat betekent dat voor ons doen en laten?

De vorm
Formuleer uw visie in het licht van uw religie of levensovertuiging. Vermeld daarbij de bronnen die u gebruikt, zodat andere mensen die ook kunnen raadplegen.

Stuur dan uw bijdrage aan . Tekst, fotoreportage, audio, video het is allemaal welkom. Wij rubriceren en plaatsen de bijdrage en creëren de mogelijkheid om op elkaars bijdragen respectvol reageren.

We hopen op een leerzaam en verrijkend debat.

De webredactie

 

(reCAPTCHA is onze beveiliging tegen spam)