subscribe to the RSS Feed

Debat

Een ‘menselijker’ samenleving, kan dat?
Met deze vraag organiseerde de Beweging van barmhartigheid een aantal webdebatten over de toekomst na corona. Onderweg naar de verkiezingen in maart 2021. Ook bij de Boeddhistische Omroep kijken ze naar de toekomst na de Coronajaren.
Deze actie is het startpunt van dit debat geworden. Want ook ná die verkiezingen is het een belangrijke vraag. Hier gaan we op zoek naar antwoorden. Doet u mee?

Wat is een menselijker samenleving?
De woorden samenleving en maatschappij verwijzen naar een manier van leven waarbij in groepsverband iets gemeenschappelijks wordt gedaan. Kijk om je heen, de voorbeelden liggen voor het oprapen. Heel veel groepen die goed en prettig voor zichzelf zorgen.

Maar hoe gaat met de hele schepping op de lange termijn? En geldt dat voor álle leven op Aarde. Klimaatcrises, honger, tekorten aan grondstoffen en schoon drinkwater, snel afnemende biodiversiteit, luchtvervuiling, vluchtelingen op zoek naar een veilige toekomst, problemen genoeg. De mens doet blijkbaar iets niet goed. Maar wat dan?

Laten we om te beginnen eens kijken en luisteren.
Kijk om je heen naar de wereld waarin we leven. Naar ons zelf, naar de groepen waar we bij horen, naar de groepen waar we niet bij horen, naar onze leefomgeving, naar de Aarde.
Kan je er naar kijken zonder er wat van te vinden, gewoon analyseren zo als het is?
En wat doen wij er toe in deze wereld? Hoe denken anderen daar over?

Ignis Webmagazine interviewt Edel Maex: “De bereidheid om te kijken is voldoende.

En dan: Hoe willen we dat onze wereld er over 10 tot 20 jaar uitziet?
Wanneer we hebben ontdekt wat we goed en niet goed doen, waar willen we dan naar toe?
Wat kunnen we doen, of laten, voor al het leven in de toekomst? Voor de lange termijn, voor ons zelf én onze (klein)kinderen, voor elkaar, voor de natuur, voor de Aarde?

We zullen hier zeker met elkaar van mening over verschillen. Laten we eens van gedachten wisselen. Over:
de schepping, basisbehoeftes, voeding, honger, naastenliefde, circulaire economie, basisinkomen, onderwijs, investeren, gezondheid, technische vernieuwing, energietransitie, visie, klimaatverandering, emancipatie, overheid, zorg, contemplatie, verantwoord ondernemerschap, wapenhandel, ecosystemen, overbevolking, zeggenschap, vervoer, volksvertegenwoordiging, solidariteit, permacultuur, macht en zo meer.

Verzamelde bijdragen zijn te vinden op debat bijdragen.
Later zullen de bijdragen in rubrieken worden ingedeeld.

~~~