Spring naar inhoud

Duurzaam doen

Wat je doet en wat je laat heeft te maken met ons klimaat.

Lees je in

Bericht niet gevonden

•••

•••

Wat je koopt Wat je eet Wat je doet Hoe je woont

Podcast: Is peace just the absence of conflict, or is it something more?

A Rocha Internationaal heeft een Engelstalige podcast: Field notes. De serie loopt vanaf 2021. In de vorige aflevering kwam Embert Messelink aan het woord. In de meest recente podcast is Stephen ...lees verder "Podcast: Is peace just the absence of conflict, or is it something more?"

0 reacties

Grenzen aan de Groei 1972-2022-2072

Peter Builtjes, 11 april 2022 Begin vorig jaar, diep in coronatijd, bekeek ik mijn boekenkast met het doel om een aantal boeken eens te gaan herlezen. Daar stond een oude ...lees verder "Grenzen aan de Groei 1972-2022-2072"

0 reacties

Wandel voor een ander

Marjolein Tiemens 22 februari 2022 In het komend weekend ‘barst’ het carnaval weer los en daarna volgt de veertigdagentijd. Een periode van vasten en bezinning, op weg naar Pasen. Ik ...lees verder "Wandel voor een ander"

0 reacties

Voetafdruk Nederland: de koek is op

Vandaag is het de Dag van het Natuurlijk Kapitaal. Slechts 50 dagen nadat het nieuwe jaar is begonnen, is er in Nederland al meer aan natuurlijke hulpbronnen opgemaakt dan het ...lees verder "Voetafdruk Nederland: de koek is op"

0 reacties

Dag van de Broederlijkheid

Op 4 februari is de internationale Dag van de Broederlijkheid. Die dag werd in 2021 door de VN ingesteld, onder impuls van het document 'Menselijke broederlijkheid voor wereldvrede en samenleven', ...lees verder "Dag van de Broederlijkheid"

0 reacties

Hoe eerlijk delen bijdraagt aan een duurzame wereld

Theo Brand, 26 januari 2022 Goed zorgen voor de aarde. Het is in allerlei reclamespotjes een terugkerend thema. Ik vind dat ironisch omdat reclame op radio en televisie in de ...lees verder "Hoe eerlijk delen bijdraagt aan een duurzame wereld"

1 reactie

Querida Amazonia

Pier Tolsma, 7 december 2021 “De wereld lijdt door de verandering van voeten in rubber, van benen in leer, van het lichaam in textiel en van het hoofd in staal… ...lees verder "Querida Amazonia"

0 reacties

Klimaatpelgrim Wolfgang Löbnitz

‘Ik blijf hopen, hoe het ook loopt’ Door Peter Siebe ‘Voor hen doe ik het!’ zegt Wolfgang Löbnitz. Hij doelt op zijn drie kinderen, drie kleinkinderen en zijn achterkleinzoon. De ...lees verder "Klimaatpelgrim Wolfgang Löbnitz"

0 reacties

Zeggenschap over de schepping

Hans Meek, 20 oktober 2021 In mijn ogen is de relatie tussen bijbel, Christelijk geloof en duurzaamheid vooral problematisch omdat de bijbel geen directe antwoorden geeft op duurzaamheidsvragen. Toen de ...lees verder "Zeggenschap over de schepping"

1 reactie

Bisschoppen voor herverdeling grondstoffen

De Keniaanse bisschoppen hebben een voor Afrika symbolisch belangrijke oproep gelanceerd. Daarin vragen ze dat de natuurlijke hulpbronnen van hun land allereerst de lokale gemeenschappen ten goede zouden komen. Tegelijk ...lees verder "Bisschoppen voor herverdeling grondstoffen"

0 reacties

Wall-E, apostel van hoop, in de vorm van radertjes en transistoren

Jo Jan Vandenheede, 11 oktober 2021 SPOILER ALERT De Aarde en haar hemisfeer zijn een vuilstort en de mensheid is de thuisplaneet ontvlucht op gigantische ruimtecruiseschepen, terwijl de geëvacueerde planeet ...lees verder "Wall-E, apostel van hoop, in de vorm van radertjes en transistoren"

0 reacties

Kerkleiders: “Bescherm de schepping”

Op wereldgebedsdag voor de schepping (1 september) kwamen drie geestelijk leiders met een gezamenlijke verklaring voor de bescherming van de schepping. Paus Franciscus, de Anglicaanse Aartsbisschop Welby en de oosters-orthodox ...lees verder "Kerkleiders: “Bescherm de schepping”"

0 reacties

Culturele genocide in Canada

Afgelopen maanden werden bij verschillende voormalige kostscholen in Canada anonieme graven van indianenkinderen gevonden. Een van de gevolgen van de vroegere aanpak van het 'indianenprobleem'. Jezuïet Wim Dombret woonde 17 ...lees verder "Culturele genocide in Canada"

0 reacties

Menselijke Waardigheid en Mensenrechten in Nederland

Een verzameling artikelen van verschillende auteurs onder redactie van Fred van Iersel en Bikram Lalbahadoersing. - 2021

Ons Kloosterpad

In Brabant is nog sprake van een rijk kloosterleven en daar kunt u getuige van zijn. Sinds 1 mei 2021 kunt u wandelen van klooster tot klooster over Ons Kloosterpad. ...lees verder "Ons Kloosterpad"

Duurzame kaarsen

Een week geleden ontving de Raad van Kerken een mailtje van Noa Grouw, een duurzaam en sociaal ondernemer in de dop van 14 jaar uit Assen. Ze schreef dat ze ...lees verder "Duurzame kaarsen"

Ontmoeting paus Franciscus en grootimam Ahmad Al-Tayyeb

  Op donderdag 4 februari, de Internationale Dag van de Menselijke Broederschap, zullen paus Franciscus en grootimam Ahmed Al- Tayyeb elkaar ontmoeten. Deze bijzondere ontmoeting is vanaf 14.30 uur, in ...lees verder "Ontmoeting paus Franciscus en grootimam Ahmad Al-Tayyeb"

Zorg voor de aarde, herstel van de wereld

De wereldwijde ecologische crisis stelt ons voor vragen en dilemma’s. Vier auteurs schrijven ieder uit hun eigen traditie, een Joodse, een christelijke, een islamitische en een humanistische, over de inzichten, ...lees verder "Zorg voor de aarde, herstel van de wereld"

The economy of Francesco

"The economy of Francesco" maakt deel uit van het programma naar aanleiding van 5 jaar Laudato Si'. Aanvankelijk was het de bedoeling om deze conferentie met jonge economen en ondernemers ...lees verder "The economy of Francesco"

Roderick zoekt licht bij Groen Geloven

Roderick Vonhögen spreekt Marjolein Tiemens over geloof en duurzaamheid.
Via NPOstart - 25 min.

TED-talk van paus Franciscus

Dat paus Franciscus met zijn tijd meegaat, weten we al. Regelmatig verschijnen er video's met boodschappen vanuit het Vaticaan. Daar is een ander medium aan toegevoegd: De TED-talk.

Het Groene normaal

In het boek ‘Het Groene Normaal’ vertellen tien christenen hoe zij duurzaamheid handen en voeten geven in hun dagelijks leven. Hun geloof is daarbij niet alleen hun belangrijkste inspiratiebron, maar ...lees verder "Het Groene normaal"

Videoboodschap van paus Franciscus in Periode van de Schepping

In een nieuwe videoboodschap heeft paus Franciscus zich krachtig uitgesproken tegen de daden van 'plundering tegen Gods schepping'. De paus roept alle mensen op actie te ondernemen om Gods gaven ...lees verder "Videoboodschap van paus Franciscus in Periode van de Schepping"

Manifest ‘Het Groene Normaal’

Afgelopen zaterdag is het manifest ‘Het Groene Normaal’ gelanceerd. Hierin roepen christelijke organisaties medechristenen op groener en socialer te gaan leven. Het initiatief hiervoor komt van Alfred Slomp, medeoprichter van ...lees verder "Manifest ‘Het Groene Normaal’"

10 duurzame leefregels

Hans Meek, 24 juli 2020 We hebben een intensieve lock down periode achter de rug zijn net een beetje door de eerste coronagolf heen. Het isolement was wennen en sociaal ...lees verder "10 duurzame leefregels"

Duurzame duurzaamheid

Pier Tolsma, 18  mei 2020 Op 12 en 13 maart zou het congres ‘Duurzame duurzaamheid’ plaatsvinden. Corona wierp helaas roet in het eten en het congres werd afgeblazen. Gelukkig lag ...lees verder "Duurzame duurzaamheid"

Film: <i>Planet of Humans</i>

Filmer Michael Moore brengt op de Dag van de Aarde de documentaire Planet of the Humans uit en biedt deze online aan. De centrale vraag is of wij, mensen, de klimaatveranderingen kunnen ...lees verder "Film: <i>Planet of Humans</i>"

0 reacties

Het jaar van de gezondheid van de plant

De FAO, onderdeel van de VerenigdeNaties, heeft 2020 uitgeroepen tot het jaar van de gezondheid van de plant. De plannen sluiten aan bij de bestaande Sustainable Development Goals.

De negende vrucht van de Geest: zelfbeheersing

Carla Dik-Faber, 1 mei 2020 In een paar weken tijd is de wereld om ons heen drastisch veranderd. Het leven is niet zo maakbaar gebleken als we dachten. Het coronavirus ...lees verder "De negende vrucht van de Geest: zelfbeheersing"

Bidden

Marjolein Tiemens-Hulscher, 19 maart 2020 Nu de ernst van het coronavirus tot ons doordringt blijken veel mensen bereid om het eigen belang opzij te zetten om kwetsbare groepen mensen te ...lees verder "Bidden"

Vastentijd met reflectie op ecologische zonden en deugden

The Global Catholic Climate Movement komt met een bijzondere reflectie voor de vastentijd. Tijdens de bisschoppensynode over de Amazone is er gesproken over ecologische zonde. Die werd gedefinieerd als ‘een ...lees verder "Vastentijd met reflectie op ecologische zonden en deugden"

Inspiratie voor de vastenperiode

Trappistenvlees Traditiegetrouw eten veel mensen tijdens de vastenperiode geen vlees, wat minder voor een ander. Maar ook om stil te staan bij het lijden van mensen, armoede en hoger en ...lees verder "Inspiratie voor de vastenperiode"

Duurzame solidariteit

Alleen een nieuw economisch systeem bevordert gendergelijkheid luidde het opiniestuk van ActionAid in Trouw op 28 december 2019. Het was een reactie op het nieuws dat Nederland elf plaatsen is ...lees verder "Duurzame solidariteit"

Honeyland

Honeyland, een wonder van een film over de omgang met de natuur. Ik had niet gedacht dat het mogelijk was om in Europa nog op deze manier te leven.

Medeverantwoordelijk?

Marjolein Tiemens-Hulscher, 21 oktober 2019 Zijn XTC- (en andere drugs)-gebruikers medeverantwoordelijk voor drugsmoorden en de afvaldumping van drugslabs? Het is een vraag die de afgelopen tijd in de media rondging. ...lees verder "Medeverantwoordelijk?"

Energiekloof overbruggen

Maatregelen tegen klimaatveranderingen kunnen de tegenstelling tussen rijk en arm te vergroten. De Sociale Alliantie heeft zich gebogen over concrete maatregelen tegen de energiekloof. Er worden voorstellen gedaan voor maatregelen die ...lees verder "Energiekloof overbruggen"

CDA-praatjes redden het klimaat niet

Theo Brand, 18 januari 2019 Is er een christendemocratisch klimaatbeleid? En hoe ziet deze eruit? Rond deze kwestie is het winternummer van Christen Democratische Verkenningen opgezet, het tijdschrift van het wetenschappelijk ...lees verder "CDA-praatjes redden het klimaat niet"

Kantelpunt?

Kees Tinga, 10 november 2018 Nog even en de kolommen van kranten, week- en kerkbladen worden weer gevuld met eindejaar- overpeinzingen. Het zou mij daarbij niet verbazen als we in ...lees verder "Kantelpunt?"

Plezier in een andere levensstijl

In 'Kerk in Mokum', het altijd leesbare magazine van de Amsterdamse Protestantse kerken, interviewt Ferdinand Borger prof. dr. John Grin, een oude bekende uit de tijd van de vredesbeweging. Als ...lees verder "Plezier in een andere levensstijl"

Gaia is God niet, maar ….

De ecologische crisis heeft direct te maken met hoe wij denken over de relatie tussen mens en natuur. Hoe wordt er vanuit religieuze, spirituele en filosofische tradities gereageerd op het ...lees verder "Gaia is God niet, maar …."

Volle oogst

Het roer moet om in de landbouw. Dat zegt minister Schouten in haar landbouwvisie die ze begin september presenteerde. De huidige voedselproductie is onhoudbaar. Dat het roer om moest was ...lees verder "Volle oogst"

Lied: Vernieuw onze wereld

Renew Our World is een wereldwijde beweging van christenen - verenigd in gebed en actie: Wij geloven dat we onszelf zo moeten gedragen - liefde voor elkaar, leven in acties en in ...lees verder "Lied: Vernieuw onze wereld"

Kan ik daar wat aan doen dan? #groenekerken | Remonstranten

Schiphol barst deze dagen uit zijn voegen, half Nederland vliegt in de eerste meiweek de aardbol over. Prima, doen! Ik vlieg zelf ook soms en gun iedereen zijn vakantie. Maar ...lees verder "Kan ik daar wat aan doen dan? #groenekerken | Remonstranten"

Onze internationale solidariteit

Een steen in de eco-vijver

Bespreking van het net verschenen boek van Hans Meek "Ecologica; waarom verkleining van de menselijke impact op de biosfeer moeilijk maar onvermijdelijk is". Hans Meek is bioloog, secretaris van de ...lees verder "Een steen in de eco-vijver"

Het grenzeloze denken van Wubbo Ockels

Hij genoot bekendheid als astronaut: Wubbo Ockels (1946-2014). Tot aan zijn dood was hij hoogleraar aan de faculteit Lucht- en Ruimtevaart van de TU Delft. Juist door zijn kennis van ...lees verder "Het grenzeloze denken van Wubbo Ockels"

Het Conciliair Proces 2.0

Het anti-klimaatgedrag van Trump, het ontbreken van een duidelijke klimaat- en energie-visie bij de VVD - en tot mijn verdriet ook al jarenlang bij het CDA -, er is al ...lees verder "Het Conciliair Proces 2.0"

In Engeland kunnen Groene kerken prijzen winnen

The Church Times is een in Engeland veel gelezen landelijk kerkblad. De oorsprong ligt al in de 19e eeuw, in de Anglicaanse Kerk, maar in de loop der jaren zijn ...lees verder "In Engeland kunnen Groene kerken prijzen winnen"

De kracht van palmolie

NOS op 3 laat kort zien wat de gevolgen zijn van het grootschalige gebruik van palmolie.

Groen Calanië

We zijn erg blij dat we een nieuwe columnist in onze gelederen mogen ontvangen: Theo Brand, hoofdredacteur van De Linker Wang. In zijn eerste column kunt u met hem kennis ...lees verder "Groen Calanië"

Samenwerking A Rocha en 3xM

Zendingsorganisatie 3xM is hard op weg klimaatneutraal te worden. In de loop van de jaren heeft 3xM diverse duurzaamheidsmaatregelen genomen. Als nieuwe stap gaat 3xM per 2016 de CO2 van alle ...lees verder "Samenwerking A Rocha en 3xM"

Willen wij wel anders?

Mensen zijn meer begaan met klimaatveranderingen dan het lijkt. Aldus de klimaatpsycholoog R. Lertzman. Het echte probleem is volgens hem een gevoel van machteloosheid. Lees het artikel in de Correspondent ...lees verder "Willen wij wel anders?"

Plastic Soup Surfer

Dat ‘ie voorzichtig aan de weg timmert, blijkt uit het feit dat ik zo nu en dan de vraag krijg of Merijn Tinga misschien familie is. Naar verluidt kon hij ...lees verder "Plastic Soup Surfer"

Before the Flood

De inmiddels beroemde film Before the Flood van Leonardo DiCaprio begint met beelden van een drieluik van Jeroen Bosch De tuin der lusten (rechts een fragment). In het anderhalf uur durende verhaal laat Leonardo ...lees verder "Before the Flood"

Willen we weten, willen we doen?

Voor wie zich met klimaatveranderingen bezig houdt komt hier een korte (8 minuten) uitleg hoe we anderen kunnen overtuigen om hun gedrag aan te passen. Er zijn strategieën die werken ...lees verder "Willen we weten, willen we doen?"

Werken van barmhartigheid uitgebreid

Aan de bestaande zeven werken van barmhartigheid voegt Paus Franciscus nu een achtste toe: zorg voor de schepping. De andere werken zijn de hongerigen voeden, dorstigen te drinken geven, naakten ...lees verder "Werken van barmhartigheid uitgebreid"

Theologie en klimaatverandering

Ga mee naar de essentie van het geloof, verantwoordelijkheid voor de Aarde en ál haar bewoners. Lees meer op de Engelstalige site van Christian Aid.

Kabinet steunt faire kleding

Lees meer over het Kinderarbeidfonds of over het Bangladesh akkoord.

Eerlijke belastingen

De jaarlijkse Concerted Action van het Europese Justice and Peace netwerk focust dit jaar op een erg actueel thema: de groeiende economische ongelijkheid en de nood aan een eerlijk belastingsysteem. ...lees verder "Eerlijke belastingen"

Weer over rechtvaardigheid?

Rechtvaardigheid

De vierde video van Paus Franciscus. Hij vraagt rechtvaardigheid.

Climate justice

Een goed voorbeeld van wat bedoeld wordt met 'climate justice': Wij hebben een Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dat geeft bierbrouwer Heineken meer dan 6 miljoen Euro subsidie om zich te kunnen ...lees verder "Climate justice"

0 reacties

Samsara

Samsara betekent 'het universele wordingsproces', de ontwikkeling van de eeuwigdurende cyclus van geboorte, leven en dood. En weer nieuw leven, (over)leven, dood en zo voort. Wij mensen maken een klein deel mee ...lees verder "Samsara"

Vastenmeditaties

Het Netzwerk Afrika Deutschland, de Duitse tak van het Africa Europe Faith and Justice Network, heeft negen meditaties gemaakt bij de encycliek Laudato Si. Hierin komen steeds verschillende onderwerpen aan ...lees verder "Vastenmeditaties"

Klimaat veranderen?

Zeker, ons gedrag veroorzaakt klimaatveranderingen. Maar als we die veranderingen niet willen, waarom veranderen we ons gedrag dan niet? Een van de antwoorden op deze actuele vraag komt van George Marshall. ...lees verder "Klimaat veranderen?"

Knooppunt Kerken en Armoede

Het nieuwe Knooppunt Kerken en Armoede verbindt en versterkt de landelijke en lokale inzet van kerken en diaconale organisaties bij het bestrijden van armoede in Nederland. Net in de tijd dat het vraagstuk ‘toenemende ...lees verder "Knooppunt Kerken en Armoede"

Gezamelijk door de vastentijd

Goed voorbeeld uit Heemstede. [duur: 4 min.] Doet u ook iets dergelijks? Laat het ons weten.

0 reacties

Bevolkingsgroei vanaf jaar 0

0 reacties

De Aarde

Bij wijze van nieuwjaarswens kregen we een filmpje opgestuurd. Het gaat over de beleving van de Aarde vanuit de ruimte. De Aarde gezien als planeet, als hemellichaam. Ook al zitten ...lees verder "De Aarde"

Stoutenburg; leven in verbondenheid

Zaterdag 29 november vierde het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg zijn vijfentwintigjarig bestaan. Vele tientallen vrienden, (oud-) deelnemers en bekenden kwamen de huidige staf feliciteren. Zij werden feestelijk onthaald in een programma ...lees verder "Stoutenburg; leven in verbondenheid"

‘Alle Goeds’ – tas

De Franciscaanse Gideonsbende roept op tot een zorgvuldig omgaan met wat moeder aarde ons schenkt. Om de daad bij het woord te voegen bieden zij een 'Alle Goeds' tas aan. De tas ...lees verder "‘Alle Goeds’ – tas"

Boek: Ecological Civilization

Dit boek van Jon Sawyer & Jin Ding behandelt relaties tussen de fysieke omgeving en religieuze en culturele tradities. De focus ligt op relaties binnen China en binnen de Katholieke kerk. ...lees verder "Boek: Ecological Civilization"

Klimaatverandering

https://www.youtube.com/watch?t=26&v=XtbgPurqkUc Bron: EcoWatch.com

Earthlings – Aardbewoners

Earthlings, Aardbewoners, is een allesbehalve plezierige film over hoe de mens met dieren omgaat. De doorsnee consument is zich zelden bewust hoe het dier wordt gebruikt voor voedsel, kleding, gezelschap, ...lees verder "Earthlings – Aardbewoners"

0 reacties

Vasten

In deze weken voor Pasen bevind ik me in een select gezelschap. Samen met een onbekend aantal landgenoten doe ik aan ‘vasten’: ik onthoud me - overwegend - van alcohol, ...lees verder "Vasten"

0 reacties

Sociale botanische kerktuin?

Is de lente een mooi moment voor nieuwe plannen met de kerktuin? En is de sociale werking van een botanische kerktuin iets voor jullie? Een filmpje van 2:30 minuten geeft ...lees verder "Sociale botanische kerktuin?"

0 reacties

Bisschop De Korte over geloof en duurzaamheid

Op de Groenekerkendag in oktober hield Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden een inspirerende inleiding over geloof en duurzaamheid. Marjolein Tiemens-Hulscher zag haar kans schoon en maakte direct een afspraak voor ...lees verder "Bisschop De Korte over geloof en duurzaamheid"

0 reacties

Forest Man

In het programma Tegenlicht, aflevering Groen Goud 2 (05-10-14), werd onder andere aandacht besteed aan Jadav Payeng. Uit een kale zandvlakte schiep hij een groot en mooi bos. Een indrukwekkend ...lees verder "Forest Man"

0 reacties

Paus Johannes Paulus II volgt Franciscus

Marybeth Lorbiecki schrijft in Following St. Francis over het ecologisch gedachtengoed van paus Johannes Paulus II. "The ecological crisis is a moral crisis." is een van de uitspraken die zijn opgetekend. ...lees verder "Paus Johannes Paulus II volgt Franciscus"

0 reacties

Duurzaam 65

Sinds kort behoor ik tot de groeiende populatie 65 plussers in Nederland. Een twijfelachtig genoegen.  Natuurlijk is het mooi en reden tot dankbaarheid als je deze leeftijd in redelijke gezondheid ...lees verder "Duurzaam 65"

0 reacties

Tweede Micha Monitor is uit

Micha Nederland wil met name christenen bewust maken van sociale en ecologische gerechtigheid. Micha Nl onderzocht of die bewustwording ook wordt verwezenlijkt in de kerkelijke praktijk. Deels wel, deels niet, ...lees verder "Tweede Micha Monitor is uit"

0 reacties

Een nieuw verhaal voor de Aarde

– een documentaire van David Andreae Een veertigtal vrijwilligers uit Boxtel en Tilburg hebben een documentaire gemaakt: "Een nieuw verhaal voor de Aarde". De film werd enthousiast ontvangen in Boxtel tijdens drie voorstellingen ...lees verder "Een nieuw verhaal voor de Aarde"

0 reacties

Een oude monnik als lichtend voorbeeld

Hoeveel is genoeg? Misschien is dat wel een van de vragen die het moeilijkst te beantwoorden zijn. Het is natuurlijk ook vooral een vraag die beantwoord moet worden door iemand ...lees verder "Een oude monnik als lichtend voorbeeld"

0 reacties

Oecumenische tafelloper

De derde zondag van januari worden er, volgens traditie, in heel de wereld oecumenische vieringen gehouden. Dit jaar zijn in Canada deze vieringen voorbereid. In Driebergen bijvoorbeeld werkte diaken Coen ...lees verder "Oecumenische tafelloper"

0 reacties

Duurzaam stapje maken?

Fairtrade koffie na de viering? Zonnepanelen op het kerkdak? Vloerisolatie tegen optrekkende kou? Ledlampjes duurzaam installeren? Aan dit soort beslissingen zitten altijd haken en ogen, zijn er argumenten voor en ...lees verder "Duurzaam stapje maken?"

0 reacties

Schepping weer groter dan gedacht

Sinds jaar en dag menen wij de schepping te kennen. We duiden hoe een en ander in elkaar steekt en, indien mogelijk, hoe het zo bedoeld is. Regelmatig worden we ...lees verder "Schepping weer groter dan gedacht"

Een groene Sint

De Sint is weer in het land. Onze nationale goedheiligman is half november veilig aangekomen uit Spanje en wordt ook dit jaar - ondanks stormachtige discussies, mediahypes en uitspraken van ...lees verder "Een groene Sint"

0 reacties

De Wereldraad van kerken vergadert in Korea

In de eerste week van November 2013 vond in Busan (Zuid Korea) de tiende Assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. In het werk van de Wereldraad heeft de aandacht ...lees verder "De Wereldraad van kerken vergadert in Korea"

0 reacties

Over de crisis niets dan goeds

Er zijn al veel boeken verschenen over de twee grootste bedreigingen voor het leven op aarde; te weten klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Maar het mooie nieuwe boek ‘Over ...lees verder "Over de crisis niets dan goeds"

0 reacties

Energie voor kerken

Via het collectief Energie voor Kerken kunnen kerken en kloosters flink te besparen op de energiekosten. Voor een deel krijgen de gebouwen energie van Greenchoice. Energie voor Kerken bekeek met ...lees verder "Energie voor kerken"

0 reacties

Consumanderen

Door Marjolein Tiemens-Hulscher - juli 2013 Consumanderen is genieten van een ‘soberder’ leven. Steeds meer mensen kiezen, volgens onderzoeksbureau Motivaction, voor een soberder leven (Trouw, 20 en 22 juni). Maar wat ...lees verder "Consumanderen"

0 reacties

Milieumasochisme

Door Kees Tinga - juni 2013 In De LUXE, het maandelijkse blingbling magazine van NRC Handelsblad, dat vanwege het afwijkende formaat voor adverteerders een paradijs is  - en voor bezorgers een crime  -  stond ...lees verder "Milieumasochisme"

0 reacties

Circulaire economie

Op de avond van 22 april gaf Herman Wijffels in de Maartenskerk in Doorn zijn visie op economie en maatschappij. In een volle kerk lieten de aanwezigen, onder andere door ...lees verder "Circulaire economie"

0 reacties

Geloven in Klimatigen

Zaterdag 16 maart werd in Utrecht een conferentie georganiseerd die de naam het meegekregen: ‘Geloven in klimatigen’. De bijeenkomst was georganiseerd door De Linker Wang (religiewerkgroep van GroenLinks), het Milieunetwerk ...lees verder "Geloven in Klimatigen"

0 reacties

Tien geboden voor het milieu

De afgetreden paus Benedictus XVI  was een sober mens en zette zich in voor het behoud van de schepping en aandacht voor het milieu. Zijn uitspraken daarover in toespraken en in ...lees verder "Tien geboden voor het milieu"

0 reacties

Talent voor duurzaamheid

Je wilt iets met duurzaamheid gaan doen. Maar wat dan? En hoe? Via de website www.duurzaamheidentalenten.nl is het nu makkelijker om deze vragen te beantwoorden. Er is een spel ontwikkeld dat ...lees verder "Talent voor duurzaamheid"

Groene Kerkendag

Op zaterdag 15 december wordt de eerste landelijke GroeneKerkendag georganiseerd. Een speciale dag voor iedereen die samen met de gemeente aan de slag wil met het thema duurzaamheid. Wees welkom ...lees verder "Groene Kerkendag"

Ecojustice van Marcelo Barros

De vijfde aflevering van de reeks Spirituele Leiders van omroep RKK gaat over de Braziliaanse benedictijnermonnik Marcelo Barros. In zijn nieuwste boek "Hemel en aarde huwen" combineert hij christelijke solidariteit ...lees verder "Ecojustice van Marcelo Barros"

0 reacties

Het boek van de natuur

In 2012 verscheen 'Het boek van de natuur', samengesteld door Reinier Sonneveld en René Franssen. Een prachtige bundel vol verwondering en gedachtenspinsels over de schepping. Met bijdragen van o.a. Reinier ...lees verder "Het boek van de natuur"

0 reacties