Spring naar inhoud

Duurzaam doen

Wat je doet en wat je laat heeft te maken met ons klimaat.

Lees je in

Bericht niet gevonden

•••

•••

Wat je koopt Wat je eet Wat je doet Hoe je woont

Klimaat en slavernijverleden

Bij de excuses voor het slavernijverleden horen ook afwegingen rond compensatie. Marijke van Duin, voorzitter van de netwerkgroep Schepping en duurzaamheid, stelt dat rechtvaardig internationaal klimaatbeleid een belangrijke stap is • lees meer "Klimaat en slavernijverleden"

0 reacties

Een economie van de hoop voor mens en aarde

Kunnen we met voldoende zorg voor de aarde nog hoop in de toekomst hebben? Hoe moeten we ons wereldbeeld bijstellen willen we nog hoop koesteren? Neem er even de tijd • lees meer "Een economie van de hoop voor mens en aarde"

0 reacties

Inzamelingsactie Voedselbank Den Bosch

Zoals voorgaande jaren zal Stadsklooster San Damiano ook dit jaar tijdens de Adventstijd houdbare levensmiddelen inzamelen voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

0 reacties

Jong Afrika op klimaattop

Keniaan David Munene neemt opnieuw deel aan de klimaatconferentie van de VN, al was de moed hem na de vorige volledig in de schoenen gezonken. Met een groep jonge Afrikaanse • lees meer "Jong Afrika op klimaattop"

0 reacties

Martine Vonk-leerstoel

De Martine Vonk stichting wil een leerstoel 'Christelijk Ecologisch Denken' creëren.

0 reacties

Dringende oproep aan christelijke politici: Nederland klimaatneutraal in 2030

, geen nieuwe olie- en gasprojecten meer en ontwikkelingslanden compenseren voor schade en verlies.

0 reacties

Film ‘The Letter’

Laudato Si’ is de encycliek van paus Franciscus over de milieucrisis die hij in 2015 publiceerde. Als vervolg is onlangs de film 'The Letter' uitgebracht. De titel verwijst naar de encycliek.

0 reacties

Ds. René de Reuver over de energie crisis

We gaan collectief verarmen. Om de energiecrisis kan niemand heen. Het was al duidelijk dat energiebesparing belangrijk is om de aarde voor iedereen leefbaar te houden. Daarnaast krijgt iedereen nu te • lees meer "Ds. René de Reuver over de energie crisis"

0 reacties

Kerken tegen moderne slavernij

International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die een plan heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien.

0 reacties

De rol van religie bij vredesopbouw en ontwikkeling

Op 17 augustus 2022 organiseerden het URI, United Religions Initiative, een webinar dat deelnemers uit verschillende URI-regio's, Afrika, Azië, Europa en Latijns-Amerika samenbracht om de rol van religie in vredesopbouw • lees meer "De rol van religie bij vredesopbouw en ontwikkeling"

0 reacties

11e Assemblee Wereldraad van Kerken

Tussen 31 augustus en 8 september komt het hoogste bestuursorgaan van de Wereldraad van Kerken (WCC) naar Karlsruhe. Tijdens de Assemblee komen alle lidkerken van de Wereldraad samen om te • lees meer "11e Assemblee Wereldraad van Kerken"

0 reacties

Vluchtelingen opvangen

De opvang van vluchtelingen in Nederland is meer dan tentenkampen voor de deur van AZC Ter Apel. Jan de Beer organiseerde een informatieavond in Zwolle om u mee te nemen • lees meer "Vluchtelingen opvangen"

0 reacties

Jongeren CU tegen asielbeleid

PerspectieF, de jongerenafdeling van de ChristenUnie, spreekt zich duidelijk uit tegen het asielbeleid van de regering zoals het geformuleerd is in de Kamerbrief over besluitvorming opvangcrisis van 26-08-22. Het struikelblok zit • lees meer "Jongeren CU tegen asielbeleid"

0 reacties

Alain Verheij – Geld en go€d

In Geld en go€d onderzoekt Alain Verheij hoe mensen met hun geld omgaan, wat geld met ons doet, en hoe we de wereld mooier kunnen maken door anders naar geld te kijken.

0 reacties

Podcast: Is peace just the absence of conflict, or is it something more?

A Rocha Internationaal heeft een Engelstalige podcast: Field notes. De serie loopt vanaf 2021. In de vorige aflevering kwam Embert Messelink aan het woord. In de meest recente podcast is Stephen • lees meer "Podcast: Is peace just the absence of conflict, or is it something more?"

0 reacties

Grenzen aan de Groei 1972-2022-2072

Peter Builtjes, 11 april 2022 Begin vorig jaar, diep in coronatijd, bekeek ik mijn boekenkast met het doel om een aantal boeken eens te gaan herlezen. Daar stond een oude • lees meer "Grenzen aan de Groei 1972-2022-2072"

0 reacties

Wandel voor een ander

Marjolein Tiemens 22 februari 2022 In het komend weekend ‘barst’ het carnaval weer los en daarna volgt de veertigdagentijd. Een periode van vasten en bezinning, op weg naar Pasen. Ik • lees meer "Wandel voor een ander"

0 reacties

Voetafdruk Nederland: de koek is op

Vandaag is het de Dag van het Natuurlijk Kapitaal. Slechts 50 dagen nadat het nieuwe jaar is begonnen, is er in Nederland al meer aan natuurlijke hulpbronnen opgemaakt dan het • lees meer "Voetafdruk Nederland: de koek is op"

0 reacties

Dag van de Broederlijkheid

Op 4 februari is de internationale Dag van de Broederlijkheid. Die dag werd in 2021 door de VN ingesteld, onder impuls van het document 'Menselijke broederlijkheid voor wereldvrede en samenleven', • lees meer "Dag van de Broederlijkheid"

0 reacties

Hoe eerlijk delen bijdraagt aan een duurzame wereld

Theo Brand, 26 januari 2022 Goed zorgen voor de aarde. Het is in allerlei reclamespotjes een terugkerend thema. Ik vind dat ironisch omdat reclame op radio en televisie in de • lees meer "Hoe eerlijk delen bijdraagt aan een duurzame wereld"

1 reactie

Querida Amazonia

Pier Tolsma, 7 december 2021 “De wereld lijdt door de verandering van voeten in rubber, van benen in leer, van het lichaam in textiel en van het hoofd in staal… • lees meer "Querida Amazonia"

0 reacties

Klimaatpelgrim Wolfgang Löbnitz

‘Ik blijf hopen, hoe het ook loopt’ Door Peter Siebe ‘Voor hen doe ik het!’ zegt Wolfgang Löbnitz. Hij doelt op zijn drie kinderen, drie kleinkinderen en zijn achterkleinzoon. De • lees meer "Klimaatpelgrim Wolfgang Löbnitz"

0 reacties

Zeggenschap over de schepping

Hans Meek, 20 oktober 2021 In mijn ogen is de relatie tussen bijbel, Christelijk geloof en duurzaamheid vooral problematisch omdat de bijbel geen directe antwoorden geeft op duurzaamheidsvragen. Toen de • lees meer "Zeggenschap over de schepping"

1 reactie

Bisschoppen voor herverdeling grondstoffen

De Keniaanse bisschoppen hebben een voor Afrika symbolisch belangrijke oproep gelanceerd. Daarin vragen ze dat de natuurlijke hulpbronnen van hun land allereerst de lokale gemeenschappen ten goede zouden komen. Tegelijk • lees meer "Bisschoppen voor herverdeling grondstoffen"

0 reacties

Wall-E, apostel van hoop, in de vorm van radertjes en transistoren

Jo Jan Vandenheede, 11 oktober 2021 SPOILER ALERT De Aarde en haar hemisfeer zijn een vuilstort en de mensheid is de thuisplaneet ontvlucht op gigantische ruimtecruiseschepen, terwijl de geëvacueerde planeet • lees meer "Wall-E, apostel van hoop, in de vorm van radertjes en transistoren"

0 reacties

Kerkleiders: “Bescherm de schepping”

Op wereldgebedsdag voor de schepping (1 september) kwamen drie geestelijk leiders met een gezamenlijke verklaring voor de bescherming van de schepping. Paus Franciscus, de Anglicaanse Aartsbisschop Welby en de oosters-orthodox • lees meer "Kerkleiders: “Bescherm de schepping”"

0 reacties

Culturele genocide in Canada

Afgelopen maanden werden bij verschillende voormalige kostscholen in Canada anonieme graven van indianenkinderen gevonden. Een van de gevolgen van de vroegere aanpak van het 'indianenprobleem'. Jezuïet Wim Dombret woonde 17 • lees meer "Culturele genocide in Canada"

0 reacties

Menselijke Waardigheid en Mensenrechten in Nederland

Een verzameling artikelen van verschillende auteurs onder redactie van Fred van Iersel en Bikram Lalbahadoersing. - 2021

Ons Kloosterpad

In Brabant is nog sprake van een rijk kloosterleven en daar kunt u getuige van zijn. Sinds 1 mei 2021 kunt u wandelen van klooster tot klooster over Ons Kloosterpad. • lees meer "Ons Kloosterpad"

Duurzame kaarsen

Een week geleden ontving de Raad van Kerken een mailtje van Noa Grouw, een duurzaam en sociaal ondernemer in de dop van 14 jaar uit Assen. Ze schreef dat ze • lees meer "Duurzame kaarsen"

Ontmoeting paus Franciscus en grootimam Ahmad Al-Tayyeb

  Op donderdag 4 februari, de Internationale Dag van de Menselijke Broederschap, zullen paus Franciscus en grootimam Ahmed Al- Tayyeb elkaar ontmoeten. Deze bijzondere ontmoeting is vanaf 14.30 uur, in • lees meer "Ontmoeting paus Franciscus en grootimam Ahmad Al-Tayyeb"

Zorg voor de aarde, herstel van de wereld

De wereldwijde ecologische crisis stelt ons voor vragen en dilemma’s. Vier auteurs schrijven ieder uit hun eigen traditie, een Joodse, een christelijke, een islamitische en een humanistische, over de inzichten, • lees meer "Zorg voor de aarde, herstel van de wereld"

The economy of Francesco

"The economy of Francesco" maakt deel uit van het programma naar aanleiding van 5 jaar Laudato Si'. Aanvankelijk was het de bedoeling om deze conferentie met jonge economen en ondernemers • lees meer "The economy of Francesco"

Roderick zoekt licht bij Groen Geloven

Roderick Vonhögen spreekt Marjolein Tiemens over geloof en duurzaamheid.
Via NPOstart - 25 min.

TED-talk van paus Franciscus

Dat paus Franciscus met zijn tijd meegaat, weten we al. Regelmatig verschijnen er video's met boodschappen vanuit het Vaticaan. Daar is een ander medium aan toegevoegd: De TED-talk.

Het Groene normaal

In het boek ‘Het Groene Normaal’ vertellen tien christenen hoe zij duurzaamheid handen en voeten geven in hun dagelijks leven. Hun geloof is daarbij niet alleen hun belangrijkste inspiratiebron, maar • lees meer "Het Groene normaal"

Videoboodschap van paus Franciscus in Periode van de Schepping

In een nieuwe videoboodschap heeft paus Franciscus zich krachtig uitgesproken tegen de daden van 'plundering tegen Gods schepping'. De paus roept alle mensen op actie te ondernemen om Gods gaven • lees meer "Videoboodschap van paus Franciscus in Periode van de Schepping"

Manifest ‘Het Groene Normaal’

Afgelopen zaterdag is het manifest ‘Het Groene Normaal’ gelanceerd. Hierin roepen christelijke organisaties medechristenen op groener en socialer te gaan leven. Het initiatief hiervoor komt van Alfred Slomp, medeoprichter van • lees meer "Manifest ‘Het Groene Normaal’"

10 duurzame leefregels

Hans Meek, 24 juli 2020 We hebben een intensieve lock down periode achter de rug zijn net een beetje door de eerste coronagolf heen. Het isolement was wennen en sociaal • lees meer "10 duurzame leefregels"

Duurzame duurzaamheid

Pier Tolsma, 18  mei 2020 Op 12 en 13 maart zou het congres ‘Duurzame duurzaamheid’ plaatsvinden. Corona wierp helaas roet in het eten en het congres werd afgeblazen. Gelukkig lag • lees meer "Duurzame duurzaamheid"

Film: <i>Planet of Humans</i>

Filmer Michael Moore brengt op de Dag van de Aarde de documentaire Planet of the Humans uit en biedt deze online aan. De centrale vraag is of wij, mensen, de klimaatveranderingen kunnen • lees meer "Film: <i>Planet of Humans</i>"

0 reacties

Het jaar van de gezondheid van de plant

De FAO, onderdeel van de VerenigdeNaties, heeft 2020 uitgeroepen tot het jaar van de gezondheid van de plant. De plannen sluiten aan bij de bestaande Sustainable Development Goals.

De negende vrucht van de Geest: zelfbeheersing

Carla Dik-Faber, 1 mei 2020 In een paar weken tijd is de wereld om ons heen drastisch veranderd. Het leven is niet zo maakbaar gebleken als we dachten. Het coronavirus • lees meer "De negende vrucht van de Geest: zelfbeheersing"

Bidden

Marjolein Tiemens-Hulscher, 19 maart 2020 Nu de ernst van het coronavirus tot ons doordringt blijken veel mensen bereid om het eigen belang opzij te zetten om kwetsbare groepen mensen te • lees meer "Bidden"

Vastentijd met reflectie op ecologische zonden en deugden

The Global Catholic Climate Movement komt met een bijzondere reflectie voor de vastentijd. Tijdens de bisschoppensynode over de Amazone is er gesproken over ecologische zonde. Die werd gedefinieerd als ‘een • lees meer "Vastentijd met reflectie op ecologische zonden en deugden"

Inspiratie voor de vastenperiode

Trappistenvlees Traditiegetrouw eten veel mensen tijdens de vastenperiode geen vlees, wat minder voor een ander. Maar ook om stil te staan bij het lijden van mensen, armoede en hoger en • lees meer "Inspiratie voor de vastenperiode"

Duurzame solidariteit

Alleen een nieuw economisch systeem bevordert gendergelijkheid luidde het opiniestuk van ActionAid in Trouw op 28 december 2019. Het was een reactie op het nieuws dat Nederland elf plaatsen is • lees meer "Duurzame solidariteit"

Honeyland

Honeyland, een wonder van een film over de omgang met de natuur. Ik had niet gedacht dat het mogelijk was om in Europa nog op deze manier te leven.

Medeverantwoordelijk?

Marjolein Tiemens-Hulscher, 21 oktober 2019 Zijn XTC- (en andere drugs)-gebruikers medeverantwoordelijk voor drugsmoorden en de afvaldumping van drugslabs? Het is een vraag die de afgelopen tijd in de media rondging. • lees meer "Medeverantwoordelijk?"

Energiekloof overbruggen

Maatregelen tegen klimaatveranderingen kunnen de tegenstelling tussen rijk en arm te vergroten. De Sociale Alliantie heeft zich gebogen over concrete maatregelen tegen de energiekloof. Er worden voorstellen gedaan voor maatregelen die • lees meer "Energiekloof overbruggen"

CDA-praatjes redden het klimaat niet

Theo Brand, 18 januari 2019 Is er een christendemocratisch klimaatbeleid? En hoe ziet deze eruit? Rond deze kwestie is het winternummer van Christen Democratische Verkenningen opgezet, het tijdschrift van het wetenschappelijk • lees meer "CDA-praatjes redden het klimaat niet"

Kantelpunt?

Kees Tinga, 10 november 2018 Nog even en de kolommen van kranten, week- en kerkbladen worden weer gevuld met eindejaar- overpeinzingen. Het zou mij daarbij niet verbazen als we in • lees meer "Kantelpunt?"

Plezier in een andere levensstijl

In 'Kerk in Mokum', het altijd leesbare magazine van de Amsterdamse Protestantse kerken, interviewt Ferdinand Borger prof. dr. John Grin, een oude bekende uit de tijd van de vredesbeweging. Als • lees meer "Plezier in een andere levensstijl"

Gaia is God niet, maar ….

De ecologische crisis heeft direct te maken met hoe wij denken over de relatie tussen mens en natuur. Hoe wordt er vanuit religieuze, spirituele en filosofische tradities gereageerd op het • lees meer "Gaia is God niet, maar …."

Volle oogst

Het roer moet om in de landbouw. Dat zegt minister Schouten in haar landbouwvisie die ze begin september presenteerde. De huidige voedselproductie is onhoudbaar. Dat het roer om moest was • lees meer "Volle oogst"

Lied: Vernieuw onze wereld

Renew Our World is een wereldwijde beweging van christenen - verenigd in gebed en actie: Wij geloven dat we onszelf zo moeten gedragen - liefde voor elkaar, leven in acties en in • lees meer "Lied: Vernieuw onze wereld"

Kan ik daar wat aan doen dan? #groenekerken | Remonstranten

Schiphol barst deze dagen uit zijn voegen, half Nederland vliegt in de eerste meiweek de aardbol over. Prima, doen! Ik vlieg zelf ook soms en gun iedereen zijn vakantie. Maar • lees meer "Kan ik daar wat aan doen dan? #groenekerken | Remonstranten"

Onze internationale solidariteit

Een steen in de eco-vijver

Bespreking van het net verschenen boek van Hans Meek "Ecologica; waarom verkleining van de menselijke impact op de biosfeer moeilijk maar onvermijdelijk is". Hans Meek is bioloog, secretaris van de • lees meer "Een steen in de eco-vijver"

Het grenzeloze denken van Wubbo Ockels

Hij genoot bekendheid als astronaut: Wubbo Ockels (1946-2014). Tot aan zijn dood was hij hoogleraar aan de faculteit Lucht- en Ruimtevaart van de TU Delft. Juist door zijn kennis van • lees meer "Het grenzeloze denken van Wubbo Ockels"

Het Conciliair Proces 2.0

Het anti-klimaatgedrag van Trump, het ontbreken van een duidelijke klimaat- en energie-visie bij de VVD - en tot mijn verdriet ook al jarenlang bij het CDA -, er is al • lees meer "Het Conciliair Proces 2.0"

In Engeland kunnen Groene kerken prijzen winnen

The Church Times is een in Engeland veel gelezen landelijk kerkblad. De oorsprong ligt al in de 19e eeuw, in de Anglicaanse Kerk, maar in de loop der jaren zijn • lees meer "In Engeland kunnen Groene kerken prijzen winnen"

De kracht van palmolie

NOS op 3 laat kort zien wat de gevolgen zijn van het grootschalige gebruik van palmolie.

Groen Calanië

We zijn erg blij dat we een nieuwe columnist in onze gelederen mogen ontvangen: Theo Brand, hoofdredacteur van De Linker Wang. In zijn eerste column kunt u met hem kennis • lees meer "Groen Calanië"

Samenwerking A Rocha en 3xM

Zendingsorganisatie 3xM is hard op weg klimaatneutraal te worden. In de loop van de jaren heeft 3xM diverse duurzaamheidsmaatregelen genomen. Als nieuwe stap gaat 3xM per 2016 de CO2 van alle • lees meer "Samenwerking A Rocha en 3xM"

Plastic Soup Surfer

Dat ‘ie voorzichtig aan de weg timmert, blijkt uit het feit dat ik zo nu en dan de vraag krijg of Merijn Tinga misschien familie is. Naar verluidt kon hij • lees meer "Plastic Soup Surfer"

Before the Flood

De inmiddels beroemde film Before the Flood van Leonardo DiCaprio begint met beelden van een drieluik van Jeroen Bosch De tuin der lusten (rechts een fragment). In het anderhalf uur durende verhaal laat Leonardo • lees meer "Before the Flood"

Willen we weten, willen we doen?

Voor wie zich met klimaatveranderingen bezig houdt komt hier een korte (8 minuten) uitleg hoe we anderen kunnen overtuigen om hun gedrag aan te passen. Er zijn strategieën die werken • lees meer "Willen we weten, willen we doen?"

Werken van barmhartigheid uitgebreid

Aan de bestaande zeven werken van barmhartigheid voegt Paus Franciscus nu een achtste toe: zorg voor de schepping. De andere werken zijn de hongerigen voeden, dorstigen te drinken geven, naakten • lees meer "Werken van barmhartigheid uitgebreid"

Theologie en klimaatverandering

Ga mee naar de essentie van het geloof, verantwoordelijkheid voor de Aarde en ál haar bewoners. Lees meer op de Engelstalige site van Christian Aid.

Kabinet steunt faire kleding

Lees meer over het Kinderarbeidfonds of over het Bangladesh akkoord.

Eerlijke belastingen

De jaarlijkse Concerted Action van het Europese Justice and Peace netwerk focust dit jaar op een erg actueel thema: de groeiende economische ongelijkheid en de nood aan een eerlijk belastingsysteem. • lees meer "Eerlijke belastingen"

Weer over rechtvaardigheid?

Rechtvaardigheid

De vierde video van Paus Franciscus. Hij vraagt rechtvaardigheid.

Climate justice

Een goed voorbeeld van wat bedoeld wordt met 'climate justice': Wij hebben een Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dat geeft bierbrouwer Heineken meer dan 6 miljoen Euro subsidie om zich te kunnen • lees meer "Climate justice"

0 reacties

Samsara

Samsara betekent 'het universele wordingsproces', de ontwikkeling van de eeuwigdurende cyclus van geboorte, leven en dood. En weer nieuw leven, (over)leven, dood en zo voort. Wij mensen maken een klein deel mee • lees meer "Samsara"

Vastenmeditaties

Het Netzwerk Afrika Deutschland, de Duitse tak van het Africa Europe Faith and Justice Network, heeft negen meditaties gemaakt bij de encycliek Laudato Si. Hierin komen steeds verschillende onderwerpen aan • lees meer "Vastenmeditaties"

Klimaat veranderen?

Zeker, ons gedrag veroorzaakt klimaatveranderingen. Maar als we die veranderingen niet willen, waarom veranderen we ons gedrag dan niet? Een van de antwoorden op deze actuele vraag komt van George Marshall. • lees meer "Klimaat veranderen?"

Knooppunt Kerken en Armoede

Het nieuwe Knooppunt Kerken en Armoede verbindt en versterkt de landelijke en lokale inzet van kerken en diaconale organisaties bij het bestrijden van armoede in Nederland. Net in de tijd dat het vraagstuk ‘toenemende • lees meer "Knooppunt Kerken en Armoede"

Gezamelijk door de vastentijd

Goed voorbeeld uit Heemstede. [duur: 4 min.] Doet u ook iets dergelijks? Laat het ons weten.

0 reacties

Bevolkingsgroei vanaf jaar 0

0 reacties

De Aarde

Bij wijze van nieuwjaarswens kregen we een filmpje opgestuurd. Het gaat over de beleving van de Aarde vanuit de ruimte. De Aarde gezien als planeet, als hemellichaam. Ook al zitten • lees meer "De Aarde"

Stoutenburg; leven in verbondenheid

Zaterdag 29 november vierde het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg zijn vijfentwintigjarig bestaan. Vele tientallen vrienden, (oud-) deelnemers en bekenden kwamen de huidige staf feliciteren. Zij werden feestelijk onthaald in een programma • lees meer "Stoutenburg; leven in verbondenheid"

‘Alle Goeds’ – tas

De Franciscaanse Gideonsbende roept op tot een zorgvuldig omgaan met wat moeder aarde ons schenkt. Om de daad bij het woord te voegen bieden zij een 'Alle Goeds' tas aan. De tas • lees meer "‘Alle Goeds’ – tas"

Boek: Ecological Civilization

Dit boek van Jon Sawyer & Jin Ding behandelt relaties tussen de fysieke omgeving en religieuze en culturele tradities. De focus ligt op relaties binnen China en binnen de Katholieke kerk. • lees meer "Boek: Ecological Civilization"

Klimaatverandering

https://www.youtube.com/watch?t=26&v=XtbgPurqkUc Bron: EcoWatch.com

Earthlings – Aardbewoners

Earthlings, Aardbewoners, is een allesbehalve plezierige film over hoe de mens met dieren omgaat. De doorsnee consument is zich zelden bewust hoe het dier wordt gebruikt voor voedsel, kleding, gezelschap, • lees meer "Earthlings – Aardbewoners"

0 reacties

Vasten

In deze weken voor Pasen bevind ik me in een select gezelschap. Samen met een onbekend aantal landgenoten doe ik aan ‘vasten’: ik onthoud me - overwegend - van alcohol, • lees meer "Vasten"

0 reacties

Sociale botanische kerktuin?

Is de lente een mooi moment voor nieuwe plannen met de kerktuin? En is de sociale werking van een botanische kerktuin iets voor jullie? Een filmpje van 2:30 minuten geeft • lees meer "Sociale botanische kerktuin?"

0 reacties

Bisschop De Korte over geloof en duurzaamheid

Op de Groenekerkendag in oktober hield Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden een inspirerende inleiding over geloof en duurzaamheid. Marjolein Tiemens-Hulscher zag haar kans schoon en maakte direct een afspraak voor • lees meer "Bisschop De Korte over geloof en duurzaamheid"

0 reacties

Forest Man

In het programma Tegenlicht, aflevering Groen Goud 2 (05-10-14), werd onder andere aandacht besteed aan Jadav Payeng. Uit een kale zandvlakte schiep hij een groot en mooi bos. Een indrukwekkend • lees meer "Forest Man"

0 reacties

Paus Johannes Paulus II volgt Franciscus

Marybeth Lorbiecki schrijft in Following St. Francis over het ecologisch gedachtengoed van paus Johannes Paulus II. "The ecological crisis is a moral crisis." is een van de uitspraken die zijn opgetekend. • lees meer "Paus Johannes Paulus II volgt Franciscus"

0 reacties

Duurzaam 65

Sinds kort behoor ik tot de groeiende populatie 65 plussers in Nederland. Een twijfelachtig genoegen.  Natuurlijk is het mooi en reden tot dankbaarheid als je deze leeftijd in redelijke gezondheid • lees meer "Duurzaam 65"

0 reacties

Tweede Micha Monitor is uit

Micha Nederland wil met name christenen bewust maken van sociale en ecologische gerechtigheid. Micha Nl onderzocht of die bewustwording ook wordt verwezenlijkt in de kerkelijke praktijk. Deels wel, deels niet, • lees meer "Tweede Micha Monitor is uit"

0 reacties

Een nieuw verhaal voor de Aarde

– een documentaire van David Andreae Een veertigtal vrijwilligers uit Boxtel en Tilburg hebben een documentaire gemaakt: "Een nieuw verhaal voor de Aarde". De film werd enthousiast ontvangen in Boxtel tijdens drie voorstellingen • lees meer "Een nieuw verhaal voor de Aarde"

0 reacties

Een oude monnik als lichtend voorbeeld

Hoeveel is genoeg? Misschien is dat wel een van de vragen die het moeilijkst te beantwoorden zijn. Het is natuurlijk ook vooral een vraag die beantwoord moet worden door iemand • lees meer "Een oude monnik als lichtend voorbeeld"

0 reacties

Oecumenische tafelloper

De derde zondag van januari worden er, volgens traditie, in heel de wereld oecumenische vieringen gehouden. Dit jaar zijn in Canada deze vieringen voorbereid. In Driebergen bijvoorbeeld werkte diaken Coen • lees meer "Oecumenische tafelloper"

0 reacties

Duurzaam stapje maken?

Fairtrade koffie na de viering? Zonnepanelen op het kerkdak? Vloerisolatie tegen optrekkende kou? Ledlampjes duurzaam installeren? Aan dit soort beslissingen zitten altijd haken en ogen, zijn er argumenten voor en • lees meer "Duurzaam stapje maken?"

0 reacties

Schepping weer groter dan gedacht

Sinds jaar en dag menen wij de schepping te kennen. We duiden hoe een en ander in elkaar steekt en, indien mogelijk, hoe het zo bedoeld is. Regelmatig worden we • lees meer "Schepping weer groter dan gedacht"