subscribe to the RSS Feed

Overzicht duurzame spiritualiteit

Er zijn veel mogelijkheden om samen met anderen duurzaam om te gaan met de schepping:
( aanvullingen en correcties: )

Act!ionAid is een (internationale) organisatie die zich inzet voor een eerlijke wereld met gelijke kansen voor iedereen. In meer dan 45 landen werken we zij aan zij met voorvechters van een eerlijke wereld. Met mensen die een vuist maken tegen onrecht en die net als wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Vrouwenrechten staan hierbij centraal.

A Rocha Nederland, een actieve internationale beweging van christenen die enthousiast zijn over Gods schepping en zich voor het behoud ervan inzetten vanuit studiecentra in het veld en lokale groepen. [of zie A Rocha internationaal]

De Beweging van Barmhartigheid werkt actief mee aan een mooiere en betere wereld. Zij zijn ervan overtuigd dat barmhartigheid, compassie en mededogen daarbij een heel belangrijke rol spelen. Want omzien naar elkaar is een van de belangrijkste voorwaarden voor een menselijker samenleving.

Broederlijk delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. Toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in onze partnerlanden. Dat is voor ons de oplossing.

Christian Climate Action (Nederland) is een gemeenschap van christenen die elkaar steunt bij geweldloze directe actie en openbare getuigenissen rondom de klimaat- en ecologische crisis.

Het European Christian Environmental Network (ECEN) biedt veel kerken de gelegenheid om hun inzet voor gerechtigheid, vrede en de integriteit van de schepping zichtbaar te maken door een oecumenisch netwerk aan te bieden van personen met milieuverantwoordelijkheid binnen de kerken.

Het Belgische Ecokerk verbindt ecologie met de christelijke spiritualiteit en de sociale leer van de Kerk. Zij richten zich tot de Vlaamse kerk en alle christelijk geïnspireerde bewegingen en groepen zoals solidariteitsorganisaties, scholen, jeugdbewegingen, zorginstellingen en ziekenhuizen.

De Franciscaanse Beweging zet zich in voor een samenleving waarin iedereen een plaats heeft, waarin men op elkaar betrokken is en waarin men kwetsbaar en eerlijk durft te zijn. Een samenleving waarin niet macht, bezit of succes leidend zijn, maar het feit dat we allemaal gelijke mensen zijn belangrijk is.

God in de supermarkt geeft een inspirerende workshop of interactieve lezing over jouw rondje door de supermarkt of een ander thema rondom duurzaamheid. Om jou als consument te inspireren om nét de volgende duurzame stap te zetten.

GroenGeloven wil je inspireren om, al of niet vanuit het geloof, na te denken over duurzaamheid. Wat betekent duurzaamheid voor jou en wat betekent dit voor de keuzes in het dagelijks leven? Onder het motto ‘Groen geloven is duurzaam doen!’.

Groen Gelovig is een samenwerkingsverband van een aantal christelijke organisaties, die geloven dat ‘duurzaamheid’ voluit een christelijk principe is. Het is een Bijbelse opdracht om de schepping zorgvuldig te beheren in plaats van haar te beheersen. Wij willen deze boodschap uitdragen en medechristenen uitdagen daaraan mee te doen.

De Groene kalender wil je inspireren bij het vieren of gedenken, in alle rust of met elkaar. Door veel feestelijke- en gedenkdagen te koppelen aan oude gewoontes, groene symboliek, markante personen, inspirerende initiatieven, smaakvolle recepten, toepasselijke teksten, en praktische tips.

GroeneKerkenGroeneKerken stimuleert kerken om te verduurzamen en groener te worden. Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben stimuleert GroeneKerken geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming. Zij bieden een uitgebreide toolkit met praktische informatie om als kerk samen op weg te gaan naar een eerlijke en toekomstbestendige samenleving.

Inspiratietuinen biedt een website vol inspiratie en informatie om te helpen met een bewuste en zorgvuldige omgang met een eigen stukje aarde. Duurzame voorbeelden komen uit kerk- en kloostertuinen.

De Linker Wang is de werkgroep voor religie en politiek van GroenLinks en staat voor politiek met compassie. De Linker Wang wil vanuit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen de compassie met mens en leefomgeving omzetten in politiek handelen. We doen dat door te informeren en door gesprek te faciliteren.

Het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede is een netwerk van negen christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties die werkzaam zijn in de Vlaamse samenleving. Zij vinden elkaar in een gemeenschappelijke optie om te werken aan menselijke waardigheid, rechtvaardige maatschappelijke verhoudingen en geweldloos verzet tegen alle vormen van uitsluiting. De traditie van het sociaal denken van de Katholieke kerk vormt hiervoor een belangrijke inspiratiebron.

De Vegetarische Zuster heeft haar thuisbasis te midden van een gemeenschap van zusters clarissen. Wij willen de voetstappen van Christus volgen, naar het voorbeeld van Clara en Franciscus van Assisi. Het eten dat op tafel komt zijn vruchten van ‘onze zuster moeder aarde’, ons geschonken door de Schepper. Dat bewustzijn brengt van nature een oprechte zorg voor de schepping en de schepselen met zich mee.

~ ~ ~

Internationaal

Brot für die Welt unterstützt die arme und ländliche Bevölkerung darin, mit umweltfreundlichen und standortgerechten Methoden gute Erträge zu erzielen. Daneben setzen wir uns auch für die Förderung von Bildung und Gesundheit, den Zugang zu Wasser, die Stärkung der Demokratie, die Achtung der Menschenrechte, die Sicherung des Friedens sowie die Bewahrung der Schöpfung ein.

Climate Action Network: CAN is a network of NGOs working on climate change from around the world. These members are autonomous and independent. Many of these members have their own forms of organization and their own national or regional rules.
Dichter bij huis: Climate Action Network Europe.

ECEN, European Christian Environmental Network: Churches’ initiatives to address the responsibility for creation and to make it part of their efforts for peace and justice have a long history. The 2nd European Ecumenical Assembly recommended that a network of persons with environmental responsibilities within the churches should be set up at a European level. ECEN is a response to this call.

The Eco-Dharma Centre is situated in a beautiful and wild part of the Catalan Pyrenees. We offer courses, events and retreats which support the realisation of our human potential and the development of an ecological consciousness honouring our mutual belonging within the web of life – drawing on the Buddhist Dharma and the emerging ecological paradigms of our time.

The climate is changing, posing serious questions and consequences for the planet and people both today and in the future. The issues are complex, with significant action required of each of us and all of us. As more people view climate change as not just a crisis, but a matter of moral urgency, it’s clear that religion plays a role. We at EarthBeat tell that story: how Catholics and other faith groups speak out and take action. Where ecological concern and moral conviction meet, well, that’s our beat.

Faith for Ecocide Law is een internationale, interreligieuze coalitie die ijvert voor Ecocide als internationaal misdrijf binnen het Internationaal Strafhof. De ecocidewet is een praktische, krachtige en mogelijke optie voor nieuwe gemeenschappelijke regels om de schepping, Moeder Aarde, te respecteren en te beheren.

GlobalEthicsNetworkGlobal Ethics Network is a global network of teachers and institutions with the vision to embed ethics in higher education.
We strive for a world in which people, and especially leaders are educated in, informed by and act according to ethical values and thus contribute to building sustainable, just and peaceful societies.

The Global Prayer and Action chain for climate justice invites all people of faith and none to be prophetic, pray intensely and act radically to reduce the negative effects of human activity on the planet. Climate Change is already causing devastating impact around the world and despite decades of scientific evidence and increasing impacts, current international pledges to cut emissions place us on track for around 3C of warming.

Green Faith is building a worldwide, multi-faith climate and environmental movement. Together our members create communities to transform ourselves, our spiritual institutions, and society to protect the planet and create a compassionate, loving and just world.

ICSDThe Interfaith Center for Sustainable Development (ICSD) reveals the connection between religion and ecology and mobilizes faith communities to act. ICSD works on a global basis, with current engagement in Africa, the Middle East, North America, and Europe.

The Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (IFEES) is a UK based charity dedicated to the maintenance of the Earth as a healthy habitat for all living beings. Our exertions since the mid 1980s have been directed towards creating mass awareness and include research, the production of teaching materials, training and project development and we offer this work as a gift to our fellow humans whoever and wherever they may be.

The Laudato ‘Si Moverent, formerly The Global Catholic Climate Movement (GCCM), born in 2015, is the fruit of a kairos – the Greek word used in the Gospel to express “an opportune moment.” The kairos of 2015 was the combination of two transformative events that would shape how the Church and humanity responded to the ecological crisis: the Laudato Si’ encyclical release and the Paris Climate Agreement.

Pax Christi International is a Catholic peace movement with 120 member organisations worldwide that promotes peace, respect of human rights, justice & reconciliation throughout the world. Grounded in the belief that peace is possible and that vicious cycles of violence and injustice can be broken, Pax Christi International addresses the root causes & destructive consequences of violent conflict and war. Pax Christi heeft afdelingen in BE · DE · NL.

The Seasons of Creation is the annual Christian celebration of prayer and action for our common home. Together, the ecumenical family around the world unites to pray, protect, and advocate for God’s creation.