Spring naar inhoud

Inspiratie

Inspiratie opdoen is luisteren, kijken, opnemen. Leer van denkers, schrijvers, sprekers, films of van elkaar.

Om de grote hoeveelheid aan inspirerend materiaal overzichtelijk aan te bieden hebben we drie rubrieken samengesteld. Blader rustig rond. En laat ons weten wanneer je passende aanvullingen hebt voor duurzame omgang met de Schepping.

Exegese

Heeft u belangstelling voor theologische inzichten met betrekking tot schepping, rentmeesterschap, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en duurzaamheid? Wij proberen een gevarieerd en inspirerend aanbod voor u samen te stellen.

···•···

Boeken (categorieën exegese + boeken)

 • Hemels Groen · update: met webinar 2024
  Het boek 'Hemels groen - nieuw licht op duurzaamheid als Bijbels thema' legt een wetenschappelijke grondslag voor ‘groene exegese’. In een webinar wordt dat toegelicht. - 2024
 • Heel het leven! 2024
  Hoort zorg voor de schepping thuis in de kerk? Is er eigenlijk wel een link tussen schepping, klimaat, het evangelie en het Koninkrijk van God? Deze en andere vragen die je als christen kunt hebben, komen uitgebreid aan de orde.
 • Groene catechismus 2024
  De titel is een knipoog naar de oude catechismussen en geformuleerd in vraag en antwoord. Vragen over feiten, onze levensstijl, overbevolking, de bijbelse boodschap, de eindtijd, enzovoort.
 • Al-Mizan, een Verbond voor de Aarde 2024
  Dit document geeft de wereldwijde islamitische kijk op klimaat en milieu weer. Het kan worden gezien als de islamitische variant op de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus. Het document is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking van verschillende islamitische organisaties, wetenschappers en milieuadviseurs.
 • Test bericht 2009
  Er wordt gewerkt aan de verbetering van deze website.

Artikelen (categorieën exegese + artikelen)

 • Christelijk veganisme: logisch of vergezocht? 2024
  Het verhaal dat Tijs van den Brink wil bespreken illustreert een probleem dat hij vaak bij christenen tegenkomt als iemand over veganisme begint. Tijs belicht dit probleem aan de hand van een voorbeeld uit de Bijbel. En hij geeft een bruikbare opzet voor dialoog.
 • Test bericht 2009
  Er wordt gewerkt aan de verbetering van deze website.

Evenementen (categorieën exegese + actie)

 • Test bericht 2009
  Er wordt gewerkt aan de verbetering van deze website.

Actieve organisaties (exegese AND organisatie)

Zorg voor de Aarde

hoe beter om te gaan met de Schepping? Met het klimaat, de dieren, de planten, de bodem, de lucht, de beschikbare energie of het water?

>

···•···

Boeken (categorieën zorg-voor-de-Aarde + boeken)

Belangrijke documenten

 • Test bericht 2009
  Er wordt gewerkt aan de verbetering van deze website.

Artikelen (categorieën zorg-voor-de-Aarde + artikelen)

Activiteiten (categorieën zorg-voor-de-Aarde + actie)

Zorg voor elkaar

dit is een essentieel onderdeel voor duurzame omgang met elkaar en met het leven. "Al het geschapene heeft dezelfde waarde." Maar zo handelen we nog niet.

Rechtvaardige vrede, dat is wat anders dan afgedwongen vrede, overgave of wapenstilstand. Essentieel is dat álle belanghebbende partijen vrede hebben met de situatie, die in onderling overleg en met wederzijds begrip, tot stand gekomen is.

Dan komen we op het terrein van gelijkwaardigheid, barmhartigheid, mededogen, inlevingsvermogen, verbondenheid, erkenning van andermans bestaansrecht, compassie, en naastenliefde.

···•···

Mensenrechten

boeken (categorieën 'zorg elkaar + artikelen)

Belangrijke documenten

 • Handvest voor Compassie 2009
  Het ‘Handvest van Compassie’ is gebaseerd op de Gulden Regel (‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’) en is bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven. Sluit je aan door het Handvest te ondertekenen.
 • Test bericht 2009
  Er wordt gewerkt aan de verbetering van deze website.

artikelen (categorieën 'zorg elkaar + artikelen)

 • Wereldwijde gezonde voeding 2024
  De EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health heeft lang onderzoek gedaan naar gezonde voeding voor alle bewoners van onze planeet, dat óók goed is voor de planeet zelf.
 • Test bericht 2009
  Er wordt gewerkt aan de verbetering van deze website.

Activiteiten (categorieën 'zorg elkaar' + actie)

 • de Tien Geboden
 • de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 • internationale Rechten van het kind
 • de Grondwet, Artikel 1
 • het Handvest voor Compassie

···•···

···•···

Meer boeken zijn te vinden bij Yale Forum on Religion and Ecology

Meer multimedia producties zijn te vinden bij Yale Forum on Religion and Ecology

~~~~~~~

Heb je nog aanvullend materiaal?
Laat het ons weten door hieronder te reageren.
Alvast bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *