Spring naar inhoud

De 10 Geboden

Naar het Oude Testament was Mozes de berg Horeb, gelegen in de Sinaï, op geklommen. Mozes kwam weer beneden met twee stenen platen, tafelen, waarop tien Hebreeuwse woorden gegrift staan. Uit die 10 woorden zijn de Tien Geboden voortgekomen.

De ontwikkeling in het Jodendom, het Christendom en de Islam, evenals de nieuwe vertalingen van de oorspronkelijke woorden, maken dat er variaties ontstaan zijn in de interpretatie van de Tien Geboden.
In essentie komen de Tien Geboden hier op neer:

Intro:
Ik ben de eeuwige, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, bevrijd heeft.

  • U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  • U zult voor uzelf geen afgodsbeelden maken, noch die dienen.
  • U zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.
  • Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
  • Eert uw vader en uw moeder.
  • U zult niet doodslaan.
  • U zult niet echtbreken.
  • U zult niet stelen.
  • U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  • U zult niet begeren wat van uw naaste is.

Bronnen:
historiek.net
bijbel.eo.nl
rkbijbel.nl


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *