Spring naar inhoud

Over ons

De website Kerk en Milieu is een van de 'groene websites' van de Raad van Kerken in Nederland.

De redactie richt zich allereerst op mensen binnen de kerken. We willen hen aanspreken op het vlak van liturgie, diaconie, bezinning en concrete actie. Er zitten zowel vrijwilligers als kerkelijke functionarissen in de redactie.

logoKeMWaarom Kerk en Milieu?
Omdat vragen rond milieu en duurzaamheid niet allleen de bestaande milieuorganisaties aan gaan, maar de hele Nederlandse samenleving. Kerken vormen een deel van die samenleving en weten zich, vanuit een lange traditie van maatschappelijke betrokkenheid, aangesproken door vragen daaruit. Niet minder belangrijk is, dat voor kerken de aarde niets minder is dan de schepping, 'het werk van Gods handen'. Hoe mag je daar als mens mee omgaan? Als exploitant? Als rentmeester? Als participant?

Kwaliteit van leven
Zonder de problemen te willen onderschatten, willen we graag benadrukken dat milieu veel meer is dan de milieuproblematiek. Bezig zijn met de vragen rond natuur, milieu en duurzaamheid betekent in wezen bezig zijn met de vraag hoe wij ons leven willen inrichten, als persoon en als samenleving.

Wij voelen ons daarbij beslist aangesproken door de positieve mogelijkheden van de duurzame samenleving. Want die zijn er volop: meer rust, meer ontspanning, meer gezondheid. Meer kwaliteit van leven.

Contact
Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.