Spring naar inhoud

Onze achtergrond

kerkenmilieu376Vanuit hun christen-zijn houden een aantal organisaties zich bezig met (kerk)grensoverschrijdende onderwerpen als klimaatverandering, zorg voor de schepping en levensstijl. De projectgroep Kerk en Milieu, van de Raad van Kerken in Nederland, bracht ze samen in het Interkerkelijk Milieu Netwerk, een platform voor ontmoeting, wederzijdse inspiratie, samenwerking en afstemming.

Met de projectgroep Kerk en Milieu is in 2011 ook het Interkerkelijk Milieu Netwerk opgeheven. Daarmee is de groene belangstelling niet gestopt. Rechts op deze pagina staan linkjes naar vele groepen die actief zijn op het gebied van groene spiritualiteit.

Om er een paar te noemen:

  • Groene kerken, helpt gemeenten en parochies om gezamenlijk de mondiale voetafdruk te verkleinen.
  • Samen eerlijk eten, duurzame recepten voor smakelijke groepsmaaltijden, met verantwoorde ingrediënten.
  • Schepping vieren, vieringen, gebeden, liederen en ideeën voor gezamenlijke activiteiten. Rond de milieuthema's licht/energie, water, leefruimte, voedsel, dieren, stilte en zo meer.
  • Symbolisch schikken helpt u aan ideeën om in uw schikkingen rond passende symboliek te bouwen. En om milieuvriendelijke bloemen en natuurlijke materialen te gebruiken.

~

En verder:

 De Werkgroep Ecologische Duurzaamheid van de Raad van Kerken

De werkgroep Ecologische Duurzaamheid van de Raad van Kerken is ontstaan na het opheffen van de landelijke werkgroep Kerk en Milieu. De nieuwe werkgroep richt zich op het snijvlak van kerk en samenleving.

Een belangrijk onderwerp is klimaatverandering. Zo werd in oktober 2015, in de aanloop naar de klimaattop in Parijs in december van dat jaar, een InspiratieTafel georganiseerd. Een gemêleerd gezelschap boog zich over de pauselijke encycliek Laudato Si’ en blikte vooruit naar ‘Parijs’. Deelnemers waren onder meer voormalig premier Balkenende en andere topmensen uit bedrijfsleven, politiek, kerken, NGOs en de journalistiek. Ook enkele studenten en scholieren deden mee. Een boekje over de InspiratieTafel is in de maak.

In 2014 vereerde de Orthodoxe oecumenisch patriarch Bartholomeus II Nederland met een meerdaags bezoek. Hij wordt ook wel de groene patriarch genoemd omdat hij zich al vele jaren bezighoudt met milieuvraagstukken. De werkgroep stelde een interessant programma samen en bracht een prachtig Engelstalig boek uit over het bezoek: An Ongoing Conversation. Het boek is te bestellen via www.okkn.nl.

De werkgroep bestaat uit voorzitter Jan Jorrit Hasselaar, leden zijn Arnaud van Dijk, Marijke van Duin, Rita Poppe, Neeldert van Laar, Klaas van de Kamp, Ivar Bisseling en Jan Huijgen.
Zie: www.raadvankerken.nl.

~

๏ Kerktuinen en Klimaattuinen 

Een goed ingerichte kerktuin draagt uit wat geloof betekent. Zij toont dat geloven en respect hebben voor wat leeft met elkaar verbonden zijn.
→ zie: www.kerktuinen.nl en www.kloostertuinen.nl.

~

๏ Kerk en milieu

De redactie van deze website, waar u zich nu bevindt, wil u toegang bieden tot de vele initiatieven die te maken hebben met onze zorg voor de schepping. We brengen nieuws en een activiteitenkalender met betrekking tot verdieping en bezinning rond duurzaamheid en geloof.

Dit is een van de groene websites van de Raad van Kerken, mede ondersteund door Kerk in Actie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.

~