Spring naar inhoud

Wij zoeken webredacteuren

De redactie van Kerk en milieu beheert een website over 'duurzame omgang met de schepping’. Hoe wordt er gedacht over de klimaatveranderingen? Hoe zijn woord en daad bij elkaar te brengen? Welke rol neemt de kerk daarin? Waar kan een gelovige terecht met vragen of initiatieven?

Op zoek naar de vele antwoorden kan de redactie goed versterking gebruiken. We zoeken personen met respect voor religie en enthousiasme voor een beter milieu.

De website

www.kerkenmilieu.nl biedt de bezoeker nieuwsberichten, een agenda met activiteiten en een overzicht van 'groene' kerkelijke organisaties. Daarnaast inspireren we met een groeiende verzameling columns, vieringen, overwegingen, boekrecensies en zo meer.

Werkend onder de paraplu van de Raad van Kerken in Nederland hebben we een open houding naar veel religies. We kunnen elkaar immers ondersteunen in het streven om de Aarde leefbaar te houden.

De redactie

Op dit moment vullen drie redacteuren de website. Ze schrijven, redigeren, produceren, interviewen en verzorgen beeldmateriaal. Er is natuurlijk ook ruimte voor gastbijdragen.

De redacteuren zijn vrijwilligers, gemaakte onkosten worden vergoed. We zien elkaar minstens twee maal per jaar. En veel contact loopt tegenwoordig via internet.

Wat kan je zoal doen?

  • je verdiepen in duurzame ontwikkelingen
  • nieuwsberichten schrijven
  • (foto)verslagen maken
  • kopij aanleveren (en zo nodig vertalen)
  • mensen interviewen
  • eigen ideeën aandragen
  • de website (WordPress) bijhouden
  • Facebook en Twitter gebruiken om berichten te delen.

Dit alles natuurlijk in overleg met de andere redactieleden.

Belangstelling?

Een officiële sollicitatiebrief is niet nodig. Je kunt gewoon in je eigen woorden aangeven wat je wilt en wat je kunt bijdragen. En wat je eventueel graag wilt leren.

Stuur je motivatie naar onder vermelding van 'webredactie'.