Spring naar inhoud

Column van Kees Tinga- augustus 2011

Carnaval liefhebbers zullen even moeten slikken maar het is niet anders: de elfde november is dit jaar Dag van de Duurzaamheid. Die datum lijkt nog ver weg maar als het seizoen eenmaal op gang is gekomen, wordt het zo maar november. Daarom zou het zo gek niet zijn om alvast te gaan nadenken over de dringende vraag die ons op de Dag van de Duurzaamheid wordt gesteld: ‘Wat doe je zelf op elf-elf-elf?’ ...lees verder "11-11-11"

Wandelen en meedraaien in het kloosterritme, dat is de kern van de kloosterwandeling. Het is een rustgevende en spirituele combinatie. Een mooie manier om mensen te ontmoeten. Gastvrijheid bij een klooster is meer dan het krijgen van onderdak.

U kunt kiezen uit ongeveer 75 lange en korte wandelingen bij 30 kloosters in binnen- en buitenland. Het gaat altijd om volledig verzorgde arrangementen voor een kleine groep onder leiding van een gids.
Zie het programma van de Wandelmaat.

De wereldwijde voedselvoorziening is in gevaar. Over 40 jaar wonen we met 9 miljard mensen op deze planeet. De grote vraag is of er dan voldoende voedsel is voor iedereen. Het huidige systeem moet nodig op de schop. Dit zegt Oxfam Novib bij de aftrap van GROW, de internationale Oxfam-campagne voor een wereld waarin iedereen genoeg te eten heeft.

Kijk op www.oxfamnovib.nl/grow

Column door Hans Bouma - april 2011

Over godsdienstvrijheid en ritueel slachten

Zijn er grenzen aan de godsdienstvrijheid? Een vraag die weer actueel is nu de Partij voor de Dieren, gesteund door een kamermeerderheid, een initiatiefwetsvoorstel heeft ingediend om het onverdoofde rituele slachten te verbieden. ...lees verder "Gepraktiseerde eerbied voor het leven"

CENHet Christelijk Ecologisch Netwerk publiceerde kort geleden een nieuwe editie van haar nieuwsbrief. Daarin o.a. berichten over de ontwikkeling van de Noach Alliantie, beoogd opvolgster van het Interkerkelijk Milieu Netwerk.
Klik hier voor de nieuwsbrief.

Allerhoogste, almachtige, goede Heer
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
En geen mens is waardig U te noemen.
Geloofd zijt gij, mijn Heer, met al uw schepselen,
vooral heer broeder zon, die de dag is,
en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en stralend met grote luister.
Van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld.

Geloofd zijt gij, mijn Heer,
door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt gij ze gemaakt
Schitterend, kostbaar en mooi.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht en de wolken,
het helder weer en ieder jaargetijde,
waardoor Gij uw schepselen in leven houdt.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is, nederig, kostbaar en kuis.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door broeder vuur, door wie Gij voor ons de nacht verlicht.
En hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster aarde, onze moeder
die ons in leven houdt en leidt
en allerlei gewassen en kleurige bloemen en kruiden voortbrengt.

Loof en zegen mijn Heer
en dank en dien Hem met grote nederigheid.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door hen
die vergiffenis schenken door uw liefde
en ziekte en verdrukking dragen.

Gelukkig zij die dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, zullen zij worden gekroond.

Geloofd zijt gij, mijn Heer,
door onze zuster de lichamelijke dood,
waaraan geen mens kan ontsnappen.
Wee hen die sterven in doodzonde.
Gelukkig wie zij aantreft in uw allerheiligste wil
Want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.

Loof en zegen mijn Heer
en dank en dien Hem met grote nederigheid.

~~~

Op Wikipedia staat meer informatie over het Zonnelied.

 

En de versie van Angelo Branduardi uit 2000:

Het Interkerkelijk Milieu Netwerk IMN, dat bestaat uit organisaties die zich vanuit een christelijke inspiratie inzetten voor zorg voor de schepping, verzorgt voor de vierde keer een netwerkdag, waarin twee actuele thema’s centraal staan: klimaatverandering en biodiversiteit.
Deze netwerkdag wordt gehouden op 18 september in de Maranathakerk, in ’t Harde, gelegen aan de Bovendwarsweg 2c (ingang Dennenweg). ...lees verder "Klimaatverandering: wegkijken of vooruitzien?"

Door Kees Tinga - september 2010

KeesTingaIn het aanhoudende rumoer rond de pogingen tot een kabinetsformatie verdwijnt veel belangrijk ander nieuws naar de achtergrond. Dat lot trof ook het onderzoek naar de degelijkheid en betrouwbaarheid van het werk van het IPCC, het ‘klimaat panel’ van de Verenigde Naties. ...lees verder "Duizend duurzame kerken en een groen CDA"

Door Peter Builtjes - april 2010

PeterBuiltjesHet lijkt erop dat klimaat en milieu bij de komende verkiezingen geen rol van betekenis spelen. Vreemd: er was de laatste maanden juist zo’n heftige diskussie! ...lees verder "Klimaatdicussie – de wens dat het niet waar is"