Spring naar inhoud

Herfst, november de laatste oogst wordt binnen gehaald. In de natuur  is het grote loslaten begonnen: kastanjes en noten vallen als nieuw begin op de aarde.

Loslaten om ruimte te geven aan nieuw leven. Tijd om stil te staan bij de gedachtenis aan overledenen. Met  lichtjes op een kerhof, kaarsen in een kerk, kruisjes en naambordjes die een speciale betekenis krijgen en met  symbolische schikkingen die in november passen bij de thema's dankbaarheid en verbondenheid.

Op de website www.symbolischschikken.nl zijn veel  stemmige voorbeelden te vinden met seizoensmaterialen. De website, één van de groene websites vande Raad van Kerken, is vernieuwd en een voortzetting van de website www.liturgischbloemschikken.nl.

Zeg het met bloemen... ook in deze tijd van stil worden rond het einde en de ruimte voor een nieuwe begin.

Het tijdschrift cv-koers gaat voortaan door het leven als De Nieuwe Koers. Het blad verschijnt deze week en is dikker, heeft meer rubrieken en een duidelijke indeling in vier blokken.
In het eerste nummer van de vernieuwde versie heeft Marianna Thieme het over de spanning tussen vrijheid van religie en de bescherming van het leven, ook dat van dieren.
Informatie en abonnementen op www.denieuwekoers.nl.

Geloof als groene factor

- door Hans Meek en Kees Tinga -
- eerder gepubliceerd in de Linker Wang -

Het milieuprobleem doet soms wat ‘versleten’ aan, maar de belangstelling is nog geen vijftig jaar oud. Historici wijzen meestal naar het jaar 1962 toen van de Amerikaanse zoöloge Rachel Carson het boek Silent Spring verscheen waarin zij de risico’s van het grootschalig gebruik van insecticiden beschreef. De naoorlogse welvaartsgroei eiste haar tol en de eerste onheilsprofeten kregen invloedrijk gezelschap met de Club van Rome. De oliecrisis zorgde voor een voelbare context. Zo maakte het milieuvraagstuk zijn entree.

Ook kerken zijn een rol gaan spelen in ecologische bewustwording.
Hoe heeft dat in Nederland vorm gekregen? En wat zien we er vandaag van terug? lees verder "Ecologie en kerk: opmerkzaam, langzaam, maar duurzaam"

Tien oktober j.l. verscheen ‘In het oog van de orkaan – Nederland in transitie’. In dit boek verhaalt Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en directeur Drift. Een soort bloemlezing over de uiteenlopende transitieprocessen die zich in Nederland afspelen. Tevens bevat het een inspirerende toekomstvisie voor Nederland in 2050

Jan Rotmans beoogt met zijn boek deze transitie sneller volwassen te maken. Door te informeren, door verbindingen te herstellen. Hij beschrijft de stand van ‘de revolutie van onderop’ in de energie (energiecoöperaties) , in de voedselvoorziening (stadslandbouw), in de zorg en in het onderwijs.

→ lees meer

groene-boomGroene overweging op basis van lezing Matteüs 20: 1-16 (plukkers in de wijngaard)

Door Marjolein Tiemens-Hulscher - september 2012

lees verder "Koninkrijk der hemelen"

Speciaal voor de groene website schepping vieren  van de Raad van Kerken,  ontwierp Marijke de Bruijne 7 vieringen aan de hand van zeven milieuthema's uit  Genesis. Deze vieringen met liederen, rituelen en suggesties voor verbeelding  zijn prima bruikbaar in de komende  periode van de  schepping van 1 september - 15 oktober. lees verder "Schepping vieren met Marijke de Bruijne"

Gery
© René Zoetemelk

In het dagblad Trouw van 21 juli j.l. stond het overlijdensbericht van Gery van Nieuwkoop, die vele jaren actief was in het werk van ‘Kerk en Milieu’.
Anc Burggraaf en Nellie Smeenk, die Gery beiden goed kenden, schreven samen het in memoriam. lees verder "Gery van Nieuwkoop overleden"