Spring naar inhoud

Allerhoogste, almachtige, goede Heer
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
En geen mens is waardig U te noemen.
Geloofd zijt gij, mijn Heer, met al uw schepselen,
vooral heer broeder zon, die de dag is,
en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en stralend met grote luister.
Van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld.

Geloofd zijt gij, mijn Heer,
door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt gij ze gemaakt
Schitterend, kostbaar en mooi.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht en de wolken,
het helder weer en ieder jaargetijde,
waardoor Gij uw schepselen in leven houdt.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is, nederig, kostbaar en kuis.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door broeder vuur, door wie Gij voor ons de nacht verlicht.
En hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door zuster aarde, onze moeder
die ons in leven houdt en leidt
en allerlei gewassen en kleurige bloemen en kruiden voortbrengt.

Loof en zegen mijn Heer
en dank en dien Hem met grote nederigheid.

Geloofd zijt gij, mijn Heer, door hen
die vergiffenis schenken door uw liefde
en ziekte en verdrukking dragen.

Gelukkig zij die dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, zullen zij worden gekroond.

Geloofd zijt gij, mijn Heer,
door onze zuster de lichamelijke dood,
waaraan geen mens kan ontsnappen.
Wee hen die sterven in doodzonde.
Gelukkig wie zij aantreft in uw allerheiligste wil
Want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.

Loof en zegen mijn Heer
en dank en dien Hem met grote nederigheid.

~~~

Op Wikipedia staat meer informatie over het Zonnelied.

 

En de versie van Angelo Branduardi uit 2000:

Het Interkerkelijk Milieu Netwerk IMN, dat bestaat uit organisaties die zich vanuit een christelijke inspiratie inzetten voor zorg voor de schepping, verzorgt voor de vierde keer een netwerkdag, waarin twee actuele thema’s centraal staan: klimaatverandering en biodiversiteit.
Deze netwerkdag wordt gehouden op 18 september in de Maranathakerk, in ’t Harde, gelegen aan de Bovendwarsweg 2c (ingang Dennenweg). lees verder "Klimaatverandering: wegkijken of vooruitzien?"

Door Kees Tinga - september 2010

KeesTingaIn het aanhoudende rumoer rond de pogingen tot een kabinetsformatie verdwijnt veel belangrijk ander nieuws naar de achtergrond. Dat lot trof ook het onderzoek naar de degelijkheid en betrouwbaarheid van het werk van het IPCC, het ‘klimaat panel’ van de Verenigde Naties. lees verder "Duizend duurzame kerken en een groen CDA"

Door Peter Builtjes - april 2010

PeterBuiltjesHet lijkt erop dat klimaat en milieu bij de komende verkiezingen geen rol van betekenis spelen. Vreemd: er was de laatste maanden juist zo’n heftige diskussie! lees verder "Klimaatdicussie – de wens dat het niet waar is"

Initiatives of Change is in de jaren twintig van de vorige eeuw ontstaan uit het werk van de Lutherse predikant Frank Buchman, afkomstig uit het Amerikaanse Pennsylviania. Geïnspireerd door verschillende christelijke denkers ontwikkelde Buchman ideeën over de noodzaak van dagelijkse reflectie en de toetsing van het eigen gedrag aan morele maatstaven. Zijn zoektocht inspireerde anderen en gaandeweg ontstond een beweging.

Initiatives of Change groeide uit van een christelijk initiatief tot een beweging van en voor alle religies en levensbeschouwingen, veranderde twee keer van naam en speelde met  aanpak en onderwerpen altijd in op de actualiteit. Toch is de kern al die jaren hetzelfde gebleven: het is een netwerk van mensen die zich aangesproken voelen een verschil te maken in de wereld en proberen te beginnen bij zichzelf.

De missie van IofC is om eenieder uit te dagen pionier te zijn voor een positieve verandering in de samenleving, te beginnen in eigen leven.
IofC wil
• verbinden - bruggen van vertrouwen bouwen;
• verdiepen - ondersteunen van mensen die pionier voor positieve verandering willen zijn en
• inspireren - ruimte en structuur bieden voor bezinning op waarden en integriteit.

Zie: www.iofc.nl