Spring naar inhoud

Evenement opzet

De bedoeling is om op een speciale dag groots aandacht te besteden aan de komende klimaattop in Parijs.

Bijvoorbeeld: een estafette van korte bijeenkomsten in een aantal kerken in Utrecht, in de vorm van een hedendaags kerkenkruis. Met tussendoor ‘wandelend in gesprek’, al of niet met straattheater e.d., uitmondend in de presentatie van een manifest.

 

Contact met de werkgroep Evenement

komt .....