Spring naar inhoud

aardewerkHet nieuwe schooljaar staat voor de deur. En dat betekent dat het nieuwe opleidingsjaar van het Vlaamse Aardewerk ook weer begint. De opleiding, die sinds 2004 bestaat, heeft een tweejarige cyclus, en gaat telkens door in een andere Vlaamse stad, nu in Leuven en Mechelen. Elk jaar omvat een intensief programma van 2 weekends en 7 zaterdagen, dat uit uiteenzettingen, groepsgesprekken en discussie bestaat. Voor het tweede jaar van de opleiding kan apart ingeschreven worden.

Inhoudelijk ligt de nadruk op verschillende wetenschappelijke en maatschappelijk relevante invalshoeken enerzijds, en op diepgaander filosofische analyses van het sociaal-ecologische vraagstuk anderzijds.

Hieronder vind je het programma voor 2022-2023.
Wees van harte welkom om aan te sluiten!

· klik voor vergroting ·

Kijk verder op aardewerk.be