Spring naar inhoud

Tijdens het maandelijkse luchtalarm wordt een die-in gedaan op de stoep van Tata om aandacht te vragen voor de verwoestende gevolgen van de bedrijfsprocessen van Tata Steel IJmuiden voor mens, natuur en klimaat. Vervolgens vindt er nog een blokkade plaats, met als eis: sluit zo snel mogelijk Kooksfabrieken 1&2, dat zijn de meest vervuilende fabrieken van Tata Steel.
Bij deze actie zullen ook mensen van CCA meedoen.
Meer info vind je op extinctionrebellion.nl.

Kees Tinga, 8 juni 2022

Vorige maand overleed Mient Jan Faber. Samen met een team van deskundige medewerkers maakte hij het Interkerkelijk Vredesberaad tot een lobbygroep die haar weerga niet gekend heeft. Miljoenen burgers bracht hij tot bezinning en in beweging. Er zijn vooral in de kerken nog altijd zuurpruimen die vinden dat het IKV polarisatie bracht maar ik houd het erop dat die in het niet viel bij de inspiratie en actieve betrokkenheid in de oecumene van toen. lees verder "Pasteur pour la planète"