Spring naar inhoud

Is hij de grootste (Europese) theoloog van de twintigste eeuw? Een plaats in de De Top Vijf bezet hij zeker, onder andere vanwege zijn Scheppingsleer.

Kees Tinga, 11 juni 2024

Is hij de grootste (Europese) theoloog van de twintigste eeuw?
Een plaats in de De Top Vijf bezet hij zeker. Jürgen Moltmann, de Duitse oecumenische theoloog die begin juni op achtennegentigjarige leeftijd overleed, heeft een enorme invloed uitgeoefend op generaties theologen en gelovigen. Omdat hij ook in ons land zijn sporen heeft nagelaten, bleef zijn dood in de vaderlandse media gelukkig niet ongenoemd. lees verder "Eerbied voor de Schepping – eerbied voor Jürgen Moltmann"