Spring naar inhoud

De actuele problemen rondom klimaat en biodiversiteit en de samenhang met sociaal onrecht houden voorgangers bezig. Bijbelse inzichten en inspiratie kunnen daarbij helpen. Daarom komt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap dit najaar met webinars over ‘groene exegese’ waarin ook handvatten worden gegeven voor verwerking in de gemeente. Bedoeld voor voorgangers en theologen.

De webinars zijn gratis en worden gehouden op maandagen van 17 oktober tot en met 14 november, van 10:00 tot 11:00 uur.

  • 17 oktober: ‘De mens als beeld van God, een ramp voor de aarde?’
  • 24 oktober: ‘De wake-up-call van de profeten’, met Paul Schenderling.
  • 31 oktober: ‘De stem van de schepping in de Psalmen’, met Trees van Montfoort.
  • 7 november: ‘Moet deze aarde niet sowieso vergaan?’
  • 14 november: ‘De bevrijding van de schepping volgens Romeinen 8:19-22’.

Lees meer op www.bijbelgenootschap.nl

Met Andere Woorden (MAW), een uitgave van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, is deze keer gewijd aan ‘groene exegese’. Deze editie is de opmaat naar de vijfdelige webinarserie.
Zie bijbelgenootschap.nl/nieuws/maw-groen-bijbellezen/.

De deelnemers krijgen ook handvatten om groene thema’s in hun kerkgemeenschap op te pakken. Daarvoor is tegen verzendkosten een inspirerend boekje te bestellen: ‘Bijbel en duurzaamheid’.
Zie bijbelgenootschap.nl/kerken.

Beeld: Anke Knapper

God zien in de natuur, daar schreef André Zwartbol over in een serie voor het Nederlands Dagblad. Hij vroeg zich af hoe een protestant, een jood, een katholieke en een moslim daarnaar kijken? Zijn er vooral overeenkomsten, of toch ook verschillen? Met alle vier liep hij een stukje van het ‘Pelgrimspad’ – een lange-afstandswandeling van Amsterdam naar Maastricht. De gesprekswandelingen leverden vier mooie verhalen op. U kunt ze lezen via onderstaande linkjes.

Marjolein Tiemens-Hulscher
Moshe Godsac
Jawad el Amrani
Embert Messelink

 

 

Carla Dik-Faber, 1 mei 2020

In een paar weken tijd is de wereld om ons heen drastisch veranderd. Het leven is niet zo maakbaar gebleken als we dachten. Het coronavirus leek zo ver weg, in China, in Italië, en toen was het ineens in Brabant en onder ons. De overheid heeft maatregelen genomen die tot voor kort ondenkbaar leken. En dat kon niet anders: we zagen allemaal de beelden van het zorgpersoneel en de statistieken van de IC’s, we kennen mensen dichtbij of iets verder weg die ernstig ziek zijn geworden, steeds meer mensen vinden de dood door corona. Het is een ongekend heftige tijd. Ook voor mensen die vrezen voor de toekomst van hun bedrijf of hun baan verliezen. lees verder "De negende vrucht van de Geest: zelfbeheersing"

‘Zorgen voor elkaar en voor de schepping’ is de ondertitel van de geheel vernieuwde Micha cursus. De cursus laat zien dat zorg voor elkaar en voor de schepping hand in hand gaan en niet zonder elkaar kunnen. Op speelse, maar tevens serieuze, wijze laat de cursus je ontdekken welke plaats de mens in de schepping is toebedeeld en welke rol, taak en verantwoordelijkheden daarbij horen. lees verder "De vernieuwde Micha cursus"

Mens, waar ben je? Geven we thuis als we geroepen worden om zorg te dragen voor ons gemeenschappelijke huis? Of verschuilen we ons net als Adam en Eva deden toen God hun riep. Een bijdrage van Marjolein Tiemens-Hulscher in het kader van de 'groene overwegingen.' lees verder "Mens waar ben je?"

Het zijn met name boeren met een reformatorische en evangelische achtergrond die vanuit het Contact Christen Agrariërs een mooi initiatief hebben gestart: een werkgroep ‘Bijbel en landbouw’. Via publicaties en bijeenkomsten wisselen ze hun ervaringen uit met landbouw vanuit de waarden die ze van huis uit mee kregen. Dat gebeurt in een sfeer die openheid uitstraalt en bereidheid tot discussie. Een mooi voorbeeld van wat er uit hun kring voortkomt, is het boekje ’Boeren met ontzag; Over groei, grenzen en perspectieven’, van Wim Schippers.  Deze bevlogen boer laat in het korte bestek van een mooie uitgave zien hoe hij tegen de vragen, grenzen en uitdagingen van het hedendaagse agrarische bedrijf aankijkt. Hij eindigt zijn overwegingen met perspectieven op een zorgzame landbouw en een aantal praktische voorbeelden. Lees ook de reactie van Marjolein Tiemens op dit pareltje.