Spring naar inhoud

Over ‘voorlevers’, mensen die op een andere, duurzame manier leven, niet alleen in de landbouw maar ook in andere sectoren van de samenleving.

Een boekpresentatie door Jelleke de Nooy - Van Tol.

Jelleke de Nooy – Van Tol werkte de afgelopen jaren aan allerlei projecten om de landbouw milieuvriendelijker en duurzamer te maken. Ze deed dit samen met boeren en verschillende wetenschappers. Haar ervaring met andere culturen – opgedaan in de verschillende buitenlanden waar ze gewoond heeft – kwam daarbij goed van pas.

Door dit werk leerde ze veel ‘voorlevers’ kennen: mensen die op een andere, duurzame manier leven, niet alleen in de landbouw maar ook in andere sectoren van de samenleving.

In haar boek ‘voorlevers van de nieuwe samenleving’, heeft ze een groot aantal van die voorbeelden bij elkaar gebracht.
Het is een hoopvol boek: het laat zien dat het kán, anders leven, leven met aandacht voor de schepping. Die hoop wil Jelleke uitdragen, niet alleen in haar boek, maar ook in de lezing die ze op 8 november in klooster Wittem verzorgt.

Graag aanmelden: via www.kloosterwittem.nl of 043 4501741