Spring naar inhoud

In november vieren dialooginitiatieven in het hele land de dag, week of maand van de dialoog. Mensen die elkaar niet vanzelf tegen komen gaan met elkaar gesprek rond thema’s die leven, aandacht verdienen.
Een dialoog respecteert verschillen & brengt verbondenheid in regio’s, steden, wijken, dorpen en buurten. De waarderende dialoogaanpak vormt de basis, versterkt, verbindt en verrijkt lokale gemeenschappen.

Echt naar elkaar  luisteren, verschillende perspectieven, ervaringen, idealen en acties delen brengt nieuwe inzichten en perspectieven. Daarom zoeken mensen in steden en dorpen ontmoeting en dialoog buiten de eigen kring. In de landelijke week van de dialoog bundelen lokale en regionale initiatieven hun krachten voor inspirerende en betekenisvolle gesprekken die bijdragen bij aan sociale verbondenheid en duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals).

Lees meer op dialoogwerkt.nl
En op www.dialooginnederland.nl voor bruikbaar materiaal

Enkele dialoogplekken:

Hieronder kunt u aanvullingen plaatsen: