Spring naar inhoud

Thema van deze klimaatwake is 'Hoe kan je leven in de klimaatcrisis?'
In deze klimaatwakes willen we onze zorgen over de Aarde met elkaar delen. In het programma is ruimte voor bezinning, interactie en inspiratie.

Pastor Eva Martens: ” Ik merk dat veel mensen die zich inzetten voor het klimaat vermoeid raken, of ontmoedigd, omdat er slecht wordt geluisterd naar hun protest‐stem. Omdat ze duidelijk een onleefbare toekomst voor zich zien door een te grote opwarming van de aarde.”

Door deze klimaatwakes kunnen mensen elkaar tot steun zijn en hoop en moed doorgeven. Vanuit verschillende levensbeschouwingen zal gezocht worden naar inspiratie om te beschermen wat kwetsbaarder is dan de mens.

Zie: dominicusamsterdam.nl/evenementen/