Spring naar inhoud

Driestar educatief organiseert drie avonden over Warme, lauwe en koude christenen en de mondiale klimaatcrisis.

  • 14·01·2022 - Ir. A. (Ries) van Maldegem:
    Stand van zaken in het wetenschappelijk en maatschappelijk debat over de klimaatcrisis.
  • 28·01·2022 - E.J. (Evert-Jan) Brouwer:
    Klimaat en duurzaamheid over de grenzen, oorzaken en gevolgen van menselijk gedrag.
  • 11·02·2022 - A. (Alfred) Slomp:
    Om de heelheid van de schepping, wat ik morgen ga doen voor een duurzamere wereld en hoe ik dat ook nog eens volhoud.

Zo mogelijk zijn de bijeenkomsten fysiek, in Gouda.
Als dit door de coronaregels niet mogelijk is, verzorgen we een livestream.

Lees meer op www.driestar-educatief.nl, ook voor uw aanmelding.