Spring naar inhoud

Op donderdag 13 april organiseert A Rocha in samenwerking met de TU Kampen/Utrecht en de werkgroep Eenvoudig Leven een symposium voor predikanten en kerkelijk werkers.

Met bijdragen van o.a. Janneke Burger, dr. Jaap Dekker en Paul Schenderling worden de thema's theologie, ecologie en weerstanden in de gemeente besproken.

Tijdens het symposium zal ook de bundel 'Toegewijd leven - over recht doen aan al wat leeft' worden gepresenteerd.

Zie: www.pepredikanten.nl