Spring naar inhoud

Het thema is 'Aarden' en daarmee gaan we aan de slag langs de lijnen van Verdiepen, Verwonderen, Vertellen en Verwerken.

De organisatie van dit grootste christelijke evenement over duurzaam leven in Nederland is in handen van Tearfund, Kerk in Actie, ChristenUnie, EO, A Rocha, CGMV, Micha Nederland, Christian Climate Action en de Laudato Si werkgroep in Nederland. Carla Dik is projectleider.

Martine VonkTijdens het duurzaamheidsevenement GroenGelovig wordt de eerste Martine Vonkprijs uitgereikt. De prijs gaat naar een organisatie of individu die zich vanuit het christelijk geloof inzet voor een zorgzame omgang met de schepping.
De organisaties die samenwerken in GroenGelovig willen met deze prijs inspireren tot nieuwe stappen naar een eerlijke, groene wereld. Daarnaast gedenken ze op deze manier milieudeskundige Martine Vonk, die in 2019 op 45-jarige leeftijd overleed. Martine Vonk was gedurende haar leven op talloze manieren actief op het snijvlak van geloof en zorg voor de schepping.

Kijk verder op groengelovig.nl