Spring naar inhoud

De bundel 'Koester de toekomst', die tijdens deze IVV bijeenkomst werd gepresenteerd, is nu als download beschikbaar.

Medio januari hoorden ruim honderd deelnemers – tijdens de In Vrijheid Verbonden 2023 bijeenkomst – de lezing van schrijfster Eva Rovers. Aansluitend deelden jonge vertegenwoordigers vanuit zes religieuze tradities hoe zij aankijken tegen duurzaamheid. De bundel 'Koester de toekomst', die tijdens deze bijeenkomst werd gepresenteerd, is nu als download beschikbaar.

Zie: www.raadvankerken.nl

De volgende bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden heeft als thema 'Koester de toekomst'. Het onderwerp komt voort uit de noodzaak om op zoek te gaan naar duurzame vormen van (samen)leven.

Koester de toekomst

Vertegenwoordigers van verschillende religies en levensbeschouwingen hebben via In Vrijheid Verbonden de handen ineengeslagen om zich gezamenlijk in te zetten voor vraagstukken uit onze samenleving. De eerste bijeenkomst was ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix in 2005.

Op maandag 16 januari 2023 is de volgende bijeenkomst met het thema 'Koester de toekomst'. Het onderwerp komt voort uit de noodzaak om op zoek te gaan naar duurzame vormen van (samen)leven. Als Nederlandse samenleving, maar uiteraard ook als gehele wereld, staan we voor de uitdaging om drastische maatregelen te nemen om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Realiseren we die klimaatdoelen niet, dan wachten ons catastrofale gevolgen.

De overheid en het bedrijfsleven zijn veelal de dominante gesprekspartners in de discussies over duurzaamheid. Maar hoe zit het met de levensbeschouwingen en religies? Welke noties leven er bij hen over een duurzame wereld? Op welke manier willen zij verantwoordelijkheid nemen?

Bovengenoemde vragen staan centraal tijdens de lezing van Eva Rovers ‘Koester de toekomst. Een zinvol leven vandaag, dankzij de generaties van morgen’.
Eva Rovers is auteur van onder andere. ‘Nu is het aan ons, oproep tot echte democratie’. In deze publicatie geeft zij aan dat burgers politiek niet alleen aan politici moeten overlaten. Daarvoor zijn onze problemen te complex. En vooral een veelkoppig monster als de klimaatverandering vraagt om een veelkoppige aanpak!

Wij, de stuurgroep In Vrijheid Verbonden, hopen op een inspirerende bijeenkomst.

Voor deelname aan de bijeenkomst is aanmelding verplicht.
U kunt zich aanmelden via www.raadvankerken.nl/in-vrijheid-verbonden/