subscribe to the RSS Feed

Lente

20 maart 2022

De voorjaarsequinox, het moment dat de baan van de Aarde maakt dat de zon boven de evenaar staat. De dag waarop het licht van de dag weer langer gaat duren dan het donker van de nacht. Deze eerste lentedag wordt al sinds mensenheugenis gevierd.

Ook vieren?

 

 

Dag van de stilte

31 oktober 2021

l_dvdsIn 2011 zag de landelijke Dag van de Stilte het levenslicht. De laatste zondag van oktober, dan is de Dag van de Stilte.

Er is van alles te doen.
Kijk rustig rond op www.dagvandestilte.nl.
Er staan ook stille activiteiten in België vermeld.

Ook op de Dag van de Stilte is er een gezamenlijk landelijk Stilte-uur van 11:00 uur tot 12:00 uur.
Het Stilte-uur is een uitnodiging om in dat uur stil te staan bij stilte en stil te zijn.
Om alleen of samen met anderen te genieten van de stilte.

Nacht van de nacht

30 oktober 2021

De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement van de Natuur- en Milieufederaties. Door het hele land vinden heel veel activiteiten plaats waar iedereen aan mee kan doen om de schoonheid van de nacht te beleven. Mits het donker genoeg is …

Kijk verder op www.nachtvandenacht.nl.

Micha Zondag

17 oktober 2021

logo_MichaNLMicha Zondag is een dag waarop duizenden kerken wereldwijd stil staan bij sociale en ecologische gerechtigheid. Er wordt jaarlijks een themapakket ontwikkeld dat bestaat uit preekschetsen, liederen, gebeden, kinder- en tienerprogramma’s. Het materiaal is gratis te downloaden via michazondag.nl en is zo opgezet dat het ook op een willekeurige andere zondag in het jaar kan worden gebruikt.

Thema’s:
2021 – Genieten van Genoeg
2020 – Delen in Vrijheid
2019 – De regenboog: hoop voor mens én dier
2018 – Arm raakt rijk, rijk raakt arm
2017 – De knop om
2016 – Buigen om recht te doen
2015 – Mijn wereld op z’n kop
2014 – Heel de schepping
2013 – Ik hoor jullie klacht
2012 – Delen in overvoed
2011 – Op water en brood

Kijk verder op www.michazondag.nl.

Dag van de Duurzaamheid

10 oktober 2021

Dit programma van Urgenda is permanent in ontwikkeling. Ook voor deze editie worden weer honderden activiteiten georganiseerd. Ook uw activiteit kunt u aanmelden.

l_urgendaVoor de meeste actuele informatie: urgenda.nl

Nieuw initiatief: Dag van de duurzaamheid in het onderwijs.

Franciscusvieringen (en dierendag)

3 oktober 2021

Geloofd zijt Gij mijn Heer, door zuster aarde,
onze moeder
die ons in leven houdt en leidt
en allerlei gewassen met kleurige bloemen
en kruiden voort brengt.

uit: de Lofzang van de schepselen (het Zonnelied)
van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Op 3 oktober gedenken wij het sterven van Franciscus.
Op 4 oktober, tevens dierendag, vieren we zijn leven en levenswijze. Franciscus was verbonden met alle schepselen in de schepping.

Een overzicht van vieringen rond 4 oktober staat op www.franciscaansebeweging.nl. Zoals op zondag 3 oktober: de Stoutenburglezing in Amersfoort.

Zie ook:

Vredesweek

18 september 2021

Vrede lijkt vanzelfsprekend.
Niets is minder waar.
Het vraagt onze blijvende aandacht.

Het thema van de Vredesweek 2021 is “Wat doe jij in Vredesnaam?”.
Dit mag klinken als een vraag die ons een spiegel voorhoudt t.a.v. ons eigen handelen. Maar ook doet het een appel op ieders eigen verantwoordelijkheid om aandacht te geven aan het goede samenleven, hier in eigen land en wereldwijd.

Willen jullie graag in actie komen tijdens de Vredesweek en kunnen jullie wel wat hulp gebruiken? PAX heeft meer dan 50 jaar ervaring met de Vredesweek en helpt je graag op weg met inspirerende ideeën en praktische tips.

Kijk verder op www.vredesweek.nl of bekijk de Vredeskrant.

Voor de aankleding van een bijeenkomst heeft de redactie van Symbolisch Schikken weer mooie geschikte ontwerpen klaar staan:

 

Scheppingsperiode

1 september 2021

Jaarlijkse periode voor oecumenische aandacht voor de schepping van 1 september – 4 oktober. De scheppingszondag is de eerste zondag van september.

In de orthodoxe kerken begint op 1 september de voorbereidingsperiode van het openbaar worden van Jezus als licht van de wereld. Een tijd van verdieping bij het afnemende licht. Wellicht dat wij rond de zonnebloem, zonnebloemzondag of andere dagen in de scheppingsperiode stil staan bij zieken, de kwestbare Aarde, onze prachtige, wonderlijke moeder die zo ernstig uitgeput en aangetast wordt door ons.
Lees meer »

Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping

30 augustus 2021

1 september is het Wereldgebedsdag voor de Schepping. En het begin van de Scheppingsperiode. Wat is beter dan om hieraan aandacht te besteden tijdens een viering. Of tijdens een bijeenkomst buiten, bijvoorbeeld door een Bidprocessie, een wandeling langs plekken die ons laten stilstaan bij de zorg voor de aarde.

Br-FvdReijken

De KNR biedt een handige toolkit [pdf] waarin enkele suggesties voor liederen, gebeden en rituelen die kerkdiensten of gebedsvieringen kunnen ondersteunen. Er worden ook gemeenschappelijke activiteiten aangegeven, zoals knutselen, eten maken, muziek en zo meer.

Wie een scheppingswandeling wil lopen vindt er een aantal op laudato-si.nl.

Voor smakelijke recepten en bijbehorende achtergrondinformatie kan je kijken op www.sameneerlijketen.nl.

Een overzicht van toepasselijk materiaal voor aankleding van religieuze vieringen staat op www.symbolischschikken.nl. Bijvoorbeeld op de pagina over de Wereldgebedsdag of bij Waterliturgie.

Een voorbeeld van materiaal voor vieringen is te vinden op www.scheppingvieren.nl.

Als je zelf ook iets organiseert rond deze gebedsdag, laat het weten via de website Laudato Si’.