Spring naar inhoud

Dit is het thema van een webinar voor alle mensen die willen voorkomen dat de laagste inkomens al te zeer getroffen worden door de fors stijgende prijzen van gas en elektriciteit deze winter.

De protestantse classis Overijssel-Flevoland organiseert een webinar waaraan iedereen die geïnteresseerd is gratis mag deelnemen. Wie wil meedoen, kan zich aanmelden bij . Men krijgt dan een link toegestuurd.

Het programma is als volgt:

  • Binnenkomst digitaal
  • Opening door de voorzitter ds. Karolien Zwerver (Dronten)
  • Inleiding ‘De meest kwetsbare groepen’ (ds. Klaas van der Kamp, classispredikant)
  • Uitleg ‘Een concrete aanpak’ (ds. Kest Jelsma, predikant te Ommen)
  • Uitwisseling vragen / gesprek
  • Sluiting

Lees meer op www.raadvankerken.nl/agenda