Spring naar inhoud

Grote klimaatmars in Amsterdam tijdens COP 26. Deze mars wordt in vele landen gehouden. De organisatie in Nederland is in handen van een brede klimaatcoalitie onder leiding van Oxfam Novib.

Voorafgaand aan de mars wordt in de Westerkerk een interreligieuze dienst gehouden om 11.30 u. Het thema is: ‘Geef de aarde door – in ’s hemelsnaam!’ Vertegenwoordigers van diverse levensbeschouwingen en verschillende kunstenaars werken aan de viering mee.

De Klimaat & Geloof groep, bestaande uit boeddhisten, hindoes, moslims, joden en christenen, doet dit vanuit een diepgevoelde bezorgdheid over de klimaatcrisis. De groep wordt ondersteund door Milieudefensie.
De viering wordt geleid door Herman Koetsveld, predikant van de Westerkerk.
Het thema is: ‘Geef de aarde door – in ’s hemelsnaam!’
De Interreligieuze Klimaat & Geloof-groep wil zo een dringend appel doen op politiek en samenleving om haar verantwoordelijkheid te nemen en om nu door te pakken op de klimaatconferentie in Glasgow. De tijd dringt!

Meer info op www.klimaatmars.nl.