Spring naar inhoud

Net zoals altijd heeft ook dit jaar Micha Zondag, 15 oktober, een actueel thema: 'Thuis op plekken zonder hoop'. In de actualiteiten van hitte, droogte, overstromingen en de gevolgen daarvan, bosbranden, honger, verwoesting, wordt het pijnlijk zichtbaar dat steeds meer mensen de hoop verliezen dat er nog een toekomst is op de plek waar zij wonen. Ze vluchten naar andere plekken en soms zelfs naar andere landen in wanhopige pogingen om te overleven. Maar waar kunnen zij naartoe?

Met het nieuwe kerkenpakket over klimaatrechtvaardigheidvan Micha Nederland kun je een themadienst of thema-avond organiseren met jouw gemeente of parochie. Het is een mooi vooruitzicht om hier op 15 oktober 2023 met meer dan duizend kerken bij stil te staan; om samen te zingen, te bidden, te rouwen, te hopen en elkaar aan te vuren om onze naasten lief te hebben, dichtbij én ver weg. Uiteraard kun je het kerkenpakket ook gebruiken voor een ander moment of met een ander gezelschap.