Spring naar inhoud

Het Earth Charter, oftewel het Handvest van de Aarde, is van 29 juni 2000. Het is een document met zestien principes die een wereldwijde beweging inspireren voor een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. Het biedt een nieuw besef van onderlinge verbondenheid voor het welzijn van mensen, de grotere levensgemeenschap en toekomstige generaties.

Wat denkt u er nu van?
Lees de Nederlandstalige versie van het Earth Charter.

Marc Siepman maakte een nieuwe vertaling van het Earth Charter. Dit Handvest van de Aarde is ook als pdf-bestand beschikbaar.

Bespreek de inhoud weer eens met de leden van uw groep.
Wij zijn erg benieuwd hoe u er nu, na al die jaren, over denkt.

Reacties kunt u hieronder plaatsen.
Of opsturen naar .

Kijk voor meer informatie op www.earthcharter.nl