Spring naar inhoud

Zaterdagmiddag 13 november houdt Tini Brugge de jaarlijkse Martine Vonk-lezing. Tini Brugge is biologe en actief op het gebied van natuur, milieu en (christelijke) spiritualiteit. Ze schrijft columns en boeken over kloostertuinen en liturgisch bloemschikken. Vanuit de Franciscaanse spiritualiteit neemt ze ons mee in praktische uitwerking voor het dagelijks leven met betrekking tot voedsel, tuin, vieringen en zo meer.
Tini en Martine hadden vaak contact over hun strijd voor een duurzame wereld.

Na de lezing kunt u kiezen uit 4 workshops: liturgisch bloemschikken, duurzaam voedsel, het vergroten van de biodiversiteit in je eigen tuin en de openbare ruimte. Of een buitenexcursie met Klaas-Hemke van Meekeren over biodiversiteit in de leefomgeving.

Martine VonkDe Martine Vonk-lezing is ingesteld om het gedachtegoed van Martine Vonk levend te houden en verder te verspreiden. Martine was actief lid van de Lichtboog en zette zich in voor een duurzame én vrolijke levensstijl vanuit een brede christelijke spiritualiteit. Ze overleed in november 2019.

De lezing wordt georganiseerd door de NGK, RK en PGH te Houten.
Tijd: zaterdag13 november, 14.00 uur, afsluiting met borrel om 16.15 uur.
Plaats: Opstandingskerk, Het Kant 2 in Houten.
Toegang: vrijwillige bijdrage.
Opgeven vóór 10 november via

Het thema is 'Aarden' en daarmee gaan we aan de slag langs de lijnen van Verdiepen, Verwonderen, Vertellen en Verwerken.

De organisatie van dit grootste christelijke evenement over duurzaam leven in Nederland is in handen van Tearfund, Kerk in Actie, ChristenUnie, EO, A Rocha, CGMV, Micha Nederland, Christian Climate Action en de Laudato Si werkgroep in Nederland. Carla Dik is projectleider.

Martine VonkTijdens het duurzaamheidsevenement GroenGelovig wordt de eerste Martine Vonkprijs uitgereikt. De prijs gaat naar een organisatie of individu die zich vanuit het christelijk geloof inzet voor een zorgzame omgang met de schepping.
De organisaties die samenwerken in GroenGelovig willen met deze prijs inspireren tot nieuwe stappen naar een eerlijke, groene wereld. Daarnaast gedenken ze op deze manier milieudeskundige Martine Vonk, die in 2019 op 45-jarige leeftijd overleed. Martine Vonk was gedurende haar leven op talloze manieren actief op het snijvlak van geloof en zorg voor de schepping.

Kijk verder op groengelovig.nl