Spring naar inhoud

Webinar door Matthias Olthaar

We gaan naar de kern van de (plastic) problematiek: waarom is er zoveel afval in deze wereld en wat betekent dat voor onze levens.

We kijken naar de wetenschap en gaan de economische ui pellen. Vervolgens trekken we de parallel met teksten uit Jesaja die zijn geschreven in een tijd waarin Israël (en Juda) zich in een transitie bevonden van het ene economische model, naar een ander. Ons huidige economische model vertoont veel overeenkomsten met het nieuwe economische model in de tijd van Jesaja. We leren hoe het ook anders kan en welke zegen daarvan uitgaat.

Schrijf je in voor Plastic Free February en je kunt erbij zijn!
Klik hier voor meer info.