Spring naar inhoud

Kolen kunnen echt niet meer!

Onze omgang met de schepping is hemeltergend. Dat kan anders.

Nederland importeert - en exporteert - jaarlijks honderdduizenden tonnen van die bloedkolen, en dit moet stoppen!

KAPPEN MET KOLEN organiseert samen met de twee vertegenwoordigers uit Colombia een actie TEGEN de bloedkolen en mensenrechtenschendingen en VOOR klimaatrechtvaardigheid en een rechtvaardige transitie.

Meer informatie vind je hier.

Op 24 februari is het precies één jaar geleden dat Poetin een grootschalige invasie lanceerde als onderdeel van zijn agressieve oorlog tegen Oekraïne en Oekraïense burgers.
Om dat te herdenken organiseert de diaspora-organisatie Oekraïners in Nederland op vrijdag 24 febuari meerdere demonstraties door heel Nederland. PAX steunt, net als andere Nederlandse organisaties, Oekraïners in Nederland. Samen staan we in solidariteit met Oekraïne en Oekraïense burgers, en tegen de oorlog en het vreselijke geweld dat burgers iedere dag aangedaan wordt.

Laat ook jouw solidariteit zien!
Kom op 24 februari om 17:00 naar de Dam in Amsterdam.
Je kunt je opgeven voor de manifestatie bij het facebook-evenement van Oekraïners in Nederland of via het PAX -aanmeldformulier.

·•·

Europe4Peace organiseert verschillende demonstraties in verschillende Europese hoofdsteden:
EUROPA VOOR VREDE EN SOLIDARITEIT - STOP DE OORLOG IN OEKRAÏNE!

·•·

Mensen uit Nederland en Oekraïne ontsteken vrijdag 24 februari om 09:00 uur het licht van hoop in de Domkerk in Utrecht.
Naast deze gebedsviering - mede op initiatief van onder andere de Raad van Kerken - moedigt de Raad ook lokale parochies, gemeentes en geloofsgemeenschappen aan om hier rond deze datum aandacht aan te besteden.
Anna Walsma schreef een gebed ter inspiratie.

·•·

Symposium ‘Van oorlog naar vrede'
Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) organiseert het symposium ‘Van oorlog naar vrede’. Een jaar oorlog in de Oekraïne: hoe te komen van conflict naar samenwerking. ‘Wie vrede wil, moet zich op oorlog voorbereiden’ zegt een Romeins gezegde. Maar geldt ook niet omgekeerd: ‘Wie oorlog wil, moet zich op vrede voorbereiden’? Hoe komen we weer uit een gewapend conflict, kunnen we (militaire) spanningen afbouwen en werken aan internationale structuren van vertrouwen, overleg en samenwerking?
Meer informatie en aanmelden via www.nieuwwij.nl

·•·

Russische Christenen Voor Vrede roepen andere (Russische) gelovigen op om te bidden en actie te ondernemen tegen de oorlog in Oekraïne. Pax Christi Vlaanderen steunt deze oproep en willen hen en de Oekraïense slachtoffers ook in gebed nabij zijn.
De invasie heeft in minder dan een jaar onnoemelijk veel leed meegebracht: verwoeste steden, ontelbaar veel doden en verminkte mensenlevens aan Oekraïense zijde, maar ook ontelbaar veel gedode soldaten aan Russische zijde. Bidden voor vrede in deze context is aandacht hebben voor de slachtoffers aan beide zijden en ook aandacht hebben voor de vernietiging van de samenleving in zowel Oekraïne als in Rusland.
We kunnen daarom ook niet zomaar bidden voor verzoening. Er is waarheid en waarachtigheid nodig als men weer tot verzoening wil komen. Ook gerechtigheid moet worden nagestreefd om tot ware vrede te komen.
Organiseer een vredeswake voor de trieste eerste verjaardag – 24 februari - van de start van de oorlog, of sluit aan bij de wake in Gent (15/02) of Antwerpen (24/02). Lees meer en download de inspiratieteksten.

Vrede lijkt vanzelfsprekend.
Niets is minder waar.
Het vraagt onze blijvende aandacht.

Het thema van de Vredesweek 2022 is “Generatie Vrede”.
Dit mag klinken als een vraag die ons een spiegel voorhoudt t.a.v. ons eigen handelen. Maar ook doet het een appel op ieders eigen verantwoordelijkheid om aandacht te geven aan het goede samenleven, hier in eigen land en wereldwijd.

Op vele plaatsen in ons land begint de Vredesweek op zaterdag 17 september om 12:00 uur met een stiltekring.
Zie: vredesweek.nl

Willen jullie graag in actie komen tijdens de Vredesweek en kunnen jullie wel wat hulp gebruiken? PAX heeft meer dan 50 jaar ervaring met de Vredesweek en helpt je graag op weg met inspirerende ideeën en praktische tips.

Kijk verder op www.vredesweek.nl.
Of lees PAX Magazine #2 2022.

Voor de aankleding van een bijeenkomst heeft de redactie van Symbolisch Schikken weer mooie geschikte ontwerpen klaar staan:


Catharina Visser - OPSTAAN IN STILTE

Nooit lijken ze te eindigen: oorlog en vernietiging.
Angst groeit tot haat
haat roept geweld op
een bomaanslag, een tegenzet hard tegen hard, meedogenloos.
Wie doorbreekt de ketenen?

De aarde kreunt in stervensnood
de lucht bedreigt ons
de witte sneeuw wordt grauw bomen verdorren
dieren verkommeren
de mens kwijnt
zelf dragen wij schuld.
Wie doorbreekt de ketenen?

Dat wij mogen gaan in de stilte
in de zuivere lucht van de eenvoud dat wij nederig worden en sober
en onze angst mogen afleggen onze woede laten wegstromen
onze zelfzucht beteugelen.

Leer ons de ommekeer,
het doorbreken van onze eigen ketenen
leer ons leven tegen de vernietiging in
opstaan in alle stilte
leer ons de weg van het genezen
dat wij die mogen gaan in vrede
doortastend maar bescheiden
tot de aarde opstaat.