Spring naar inhoud

De 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken vindt plaats in Karlsruhe, Duitsland, van 31 augustus tot 8 september 2022, met als thema "De liefde van Christus brengt de wereld tot verzoening en eenheid".
Daaraan voorafgaand lopen pelgrims van Paderborn via Büchel en Ramstein naar Karlsruhe. Ze brengen de boodschap van de 1e WCC-vergadering in Amsterdam in 1948, "God zal geen oorlog hebben", naar de kerkvertegenwoordigers die bijeenkomen in Karlsruhe.

Er worden pelgrims gezocht die afkomstig zijn uit verschillende christelijke tradities. We lopen tot 20 km per dag en zullen onder eenvoudige omstandigheden grotendeels worden ondergebracht in buurthuizen en dorpshuizen. (Onze slaapzakken en luchtbedden worden vervoerd.) De pelgrims moeten daarom fysiek en mentaal veerkrachtig zijn.

Kunt u zich voorstellen dat u zelf deze weg bewandelt en op deze manier werkt aan gerechtigheid en vrede?
Zo ja, meld je (groep) dan aan bij Gordon Matthews, van Pax Christi bisdomvereniging Paderborn.
Indien mogelijk vóór eind april:  

Zie: www.paxchristi.de
Achtergrond: de oecumenelezing 2022