Spring naar inhoud

De Micha Zondag gaat over gerechtigheid in een tijd waarin klimaatverandering wereldwijd zichtbaar en voelbaar is. Het thema dit jaar: Thuis op plaatsen zonder hoop.
Het kerkenpakket is gratis te downloaden vanaf michazondag.nl. Met dit kerkenpakket willen we laten zien dat sociale en ecologische gerechtigheid niet los te zien zijn van elkaar.’

Een rol te spelen
Volgens het netwerk van christelijke organisaties is het noodzakelijk dat we hier een gesprek over voeren als christenen. Hoe kunnen we ons hiertoe verhouden? Wat is gerechtigheid en welke rol hebben wij daarin te spelen?
Harmen Niemeijer, directeur van Micha Nederland: ‘We willen een laagje dieper graven dan alleen ons gedrag. Wat zeggen de ecologische crises over onze geestelijke gesteldheid? Daarom hebben we in het kerkenpakket ook een infographic opgenomen, waarin we de hoofdzonden tegenover de hoofddeugden zetten.’

Materialen
Het kerkenpakket is gevuld met preekschetsen, leespreken, gespreksvragen, liedsuggesties, een kinder- en tienerprogramma, een gebed. Ook zijn er aanvullende kijk-, lees- en luistertips toegevoegd, waarmee men zich in het thema kan verdiepen.
Het themalied van de Micha Zondag is Dan bent u met ons, een nieuw lied van Schrijvers voor Gerechtigheid, dat per 21 juli 2023 via alle streamingskanalen te beluisteren is.

Gerechtigheid doen
Micha Nederland is een netwerk van christelijke organisaties dat christenen en kerken prikkelt om hun ogen niet te sluiten voor onrecht. De kerkenpakketten van Micha Nederland zijn bedoeld om kerken te ondersteunen in het bespreekbaar maken van lastige thema’s in de kerk. Het gaat altijd om thema’s die raken aan wereldwijd onrecht en onze levensstijl in Nederland.
Aan het nieuwe kerkenpakket werkten mee: A Rocha Nederland, Groene Kerken, Leger des Heils, New Wine Nederland, Red een Kind en Tearfund.
De preekschetsen zijn geschreven door Alex Uwizeye uit Rwanda (via Red een Kind), bisschop Shourabh Pholia uit Bangladesh (via Tearfund), Albert Balk (NGK) en Helena Posthumus (Vineyard).

Eerdere thema's van kerkpakketten:
2023 - Gedeeld verleden, gedeelde toekomst
2022 - ON /OFF SCHULDIG – Voel jij je thuis in een schuldig systeem?
2021 - Genieten van Genoeg
2020 - Delen in Vrijheid
2019 - De regenboog: hoop voor mens én dier
2018 - Arm raakt rijk, rijk raakt arm
2017 - De knop om
2016 - Buigen om recht te doen
2015 - Mijn wereld op z'n kop
2014 - Heel de schepping
2013 - Ik hoor jullie klacht
2012 - Delen in overvoed
2011 - Op water en brood

Allemaal te vinden op www.michazondag.nl.